Logotip sveučilišta Hodges korišten u zaglavlju

Institucionalna efikasnost i istraživanje

Izjava o misiji

Misija Ureda za institucionalnu djelotvornost i istraživanje je pružanje smjernica u razvoju i provedbi planiranja, procjene i institucionalnih istraživačkih aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja institucionalnog kvaliteta i postizanja misije.

Statistika upisa u jesen 2020

Ukupni upis prema lokaciji kampusa

Ukupan upis 760
U kampusu 51.2% 389
Na mreži / samostalno 48.8% 371
Ukupno studenti koji traže diplomu 92.1% 700
Ukupno ESL studenti 7.9% 60
veterani 17.1% 130

Ukupni upis na akademskom nivou

Ukupan upis 760
Undergraduate Students 78.3% 595
Diplomirani studenti 13.8% 105
Studenti ESL-a 7.9% 60

Ukupni upis prema spolu (svi studenti)

ženski  64.7% 492
muški 35.3% 268

Ukupni upis prema rasi / etničkoj pripadnosti (svi studenti)

Španjolski  35.9% 273
Crna, nehistanska 12.4% 94
Bijela, nehistanska 36.3% 276
Ostalo / Mješovito 3.7% 28
nepoznat 11.7% 28

Ukupni upis prema rasi / etničkoj pripadnosti (studenti koji traže diplomu)

Španjolski 32.1% 225
Crna, nehistanska 13.5% 94
Bijela, nehistanska 38.0% 266
Ostalo / Mješovito 3.7% 26
nepoznat 12.7% 89

Ukupni upis prema dobi (svi studenti)

Prosječna starost učenika 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

Ukupni upis prema statusu (studenti koji traže diplomu)

Puno vrijeme  66% 462
Part-time 34% 238

Fakultetska statistika za jesen 2020

Fakultet prema spolu (studijski programi)

ženski  50.6% 40
muški 49.4% 39

Fakultet po statusu (diplomski programi)

Puno vrijeme  31.6% 25
Dodatak 68.4% 54

Fakultet najvišeg stepena (diplomski programi)

Bachelor's 2.5% 2
Master's 35.5% 28
terminal 62.0% 49

Kursevi koje predaje preddiplomski fakultet

% Kursevi % Sati kredita
Puno vrijeme 38.2% 39%
terminal 61.8% 61%

Kursevi koje predaje postdiplomski fakultet

% Kursevi % Sati kredita
Puno vrijeme 50.8% 49.5%
terminal 49.2% 50.5%

Statistika kursa za jesen 2020

Prosječna veličina preddiplomskog studija (bez Upower / SPL)

  • PROSJEČNA DODIPLOMSKA VELIČINA RAZREDA: 8

Prosječna veličina diplomskog studija (bez Upower-a)

  • PROSJEČNA DIPLOMSKA VELIČINA RAZREDA: 6

Prosječna veličina ESL klase

  • PROSJEČNA VELIČINA RAZREDA ESL: 16

Odnos između studenata i fakulteta u periodu jesen 2019-2020 

12: 1

Translate »