Logotip de la Universitat Hodges utilitzat a la capçalera

Taula acadèmica

programa

Codi de titulació

CIP

Enllaç O * NET

Enllaç BLS

Titulacions associades
AA Associat en Arts
Comptabilitat AS.ACG 52.0301 O * NET BLS
Administració d'Empreses AS.BUS 52.0201 O * NET BLS
Tecnologia de la informació informàtica AS.CIT 11.0901 O * NET BLS
Serveis mèdics d'emergència (paramèdic) AS.EMS 51.0904
Administració d’oficines sanitàries AS.HOA 51.0705 O * NET BLS
Estudis Paralegals AS.PL 22.0302 O * NET BLS
Comunicació professional AS.PCOM 09.9999 Àmplia aplicació professional
Assistent de fisioterapeuta AS.PTA * 51.0806 O * NET BLS
Llicenciats
Comptabilitat BS.ACG 52.0301 O * NET BLS
Psicologia Aplicada BS.AP 42.2813 O * NET BLS
Administració d'Empreses BS.BUS 52.0201 O * NET BLS
Tecnologia de la informació informàtica BS.CIT 11.0901 O * NET BLS
Justícia penal BS.CJ 43.0104 O * NET BLS
Ciberseguretat i xarxes BS.NETS 11.1003 O * NET BLS
Finançar BS.FIN 52.0801 O * NET BLS
Ciències de la salut BS.HSCI 51.1199 Àmplia aplicació professional
Administració de serveis de salut BS.HSA 51.0701 O * NET BLS
Estudis interdisciplinaris Àmplia aplicació professional
Estudis d’Aviació BS.IDS.AVS 49.0101 Ampla aplicació d'aviació
Disseny i gràfics digitals BS.IDS.DDG 50.0102 O * NET BLS
Management BS.IDS.MGT 52.0201 O * NET BLS
estudis jurídics BS.IDS.LS O * NET BLS
Estudis de diversitat i inclusió BS.IDS.DIV 30.23 O * NET BLS
estudis jurídics BS.LS 22.0000 O * NET BLS
Management BS.MGT 52.0299 O * NET BLS
Màrqueting i marca moderns BS.MKT 52.1401 O * NET BLS
Infermeria BS.NUR 51.3801 O * NET BLS
Desenvolupament de Programari BS.SOF 11.0201 O * NET BLS
Màsters universitaris
Màster en comptabilitat M.MACC 52.0301 O * NET BLS
Master of Business Administration M.MBA 52.0201 O * NET BLS
Màster en ciències en psicologia positiva aplicada M.MAPP O * NET BLS
Mestre Juris MS.JRM 22.0000 O * NET BLS
Màster en Ciències de la Gestió MS.MGT 52.0299 O * NET BLS
certificats
Disseny d'animació (llicenciatura) C.AD 09.0702 Àmplia aplicació professional
Redacció d'AutoCAD (llicenciatura) C.ACD 15.1302 Àmplia aplicació professional
tenidoria de llibres 52.0302 O * NET BLS
Ciberseguretat (graduat) C.SEC
Gestió de bases de dades (graduat) C.DMGT
Lideratge en diversitat, equitat i inclusió (graduat) 30.23 O * NET BLS
Programari de comerç electrònic (llicenciatura) C.EBS 11.0202 Àmplia aplicació professional
E-Business Ventures (llicenciatura) C.EBV 52.0208 Àmplia aplicació professional
eDiscovery i eLitigation (llicenciatura) C.EDL 22.0299 O * NET BLS
Anglès com Segon Idioma C.ESL 23.0101 Àmplia aplicació professional
Examen de Comptabilitat Forense i Frau (graduat) Chttps: //www.hodgesdocs.com/wp-content/uploads/Cert-in-Graphic-Design-Production_Program-Guide-and-Sequence.pdf.FAFE 43.0117 O * NET BLS
Producció de Disseny Gràfic (grau) C.GDP 11.0803 Àmplia aplicació professional
Assistència al servei d’assistència (estudiants universitaris) C.HDS 11.010311 Àmplia aplicació professional
Suport a les tecnologies de la informació (llicenciatura) C.ITS 11.010313 Àmplia aplicació professional
Infermeria pràctica 51.39 O * NET BLS
Experiència d'usuari (UX) i disseny web (llicenciatura) C.UEWD 11.0801 Àmplia aplicació professional
Especialista en xarxes (llicenciatura)
Gestió de Riscos 52.1701 O * NET BLS
Sensibilització i tractament de l'abús de substàncies (primer cicle)
Translate »