Menyw hapus, gwenu, yn astudio Seicoleg Gymhwysol ar-lein gyda Phrifysgol Hodges
Logo Prifysgol Hodges a ddefnyddir yn y Pennawd

Gradd Baglor mewn Seicoleg Gymhwysol

Y 10 rheswm gorau y dylech chi gael BS mewn Seicoleg Gymhwysol yn Hodges U:

 

 • astudiaeth seicoleg ddynolymddygiad dynol, a sut i ysgogi eraill trwy amrywiaeth o brosiectau, a thrafodaethau, gan gynnwys hoff ddosbarth “Seicoleg Arbrofol” myfyrwyr.
 • Dysgwch methodoleg wyddonol y tu ôl i seicoleg.
 • Ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol cryf a chymhwyso cysyniadau seicolegol i sefyllfaoedd datrys problemau.
 • Scryfhau sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig trwy drafodaethau dosbarth, prosiectau grŵp, a thraethodau.
 • Creu ffug gynllun triniaeth trwy efelychiad realistig sy'n cynnwys darllen senario cymeriant manwl a gweithredu fel arbenigwr derbyn ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd gofal cleientiaid, gan gynnwys triniaeth pryder neu gam-drin sylweddau.
 • Dysgu sut i atgyfeirio cleientiaid at asiantaethau cymunedol yn seiliedig ar eu diagnosis, sefyllfaoedd, ac anghenion cleientiaid.
 • Dysgu dulliau cymunedol sy'n seiliedig ar gryfderau am helpu unigolion mewn angen.
 • Mae'r cyrsiau'n cynnwys fformat cyfunol o recordiadau fideo, a gallwch gymryd rhan mewn trafodaethau sgwrsio byw darparu llwybr ar gyfer rhannu profiadau mewn amgylchedd rhithwir.
 • Cymryd rhan yn amgylcheddau dysgu dilys eich helpu chi i gadw'r wybodaeth trwy ein trafodaethau ac efelychiadau rhyngweithiol.
 • Manteisiwch ar Ardystiad Arbenigedd mewn Cwnsela Cam-drin Sylweddau, sydd wedi'i gynllunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer y Ardystiad Proffesiynol Caethiwed Ardystiedig (CAP) gan Fwrdd Ardystio Florida.

Meysydd lle gall graddedigion weithio:

 • Rheoli Achosion
 • Cwnsela Cam-drin Sylweddau
 • Hosbis
 • Ysbytai
 • Asiantaethau Cymunedol

Gall Graddedigion Poblogaethau Weithio Gyda:

 • Plant
 • Pobl ifanc
 • Yr Henoed
 • Cyn-filwyr

Cheryl Gonzales: BS mewn Seicoleg Gymhwysol

Ni feddyliais erioed ei bod yn bosibl imi ennill gradd o brifysgol go iawn. Diolch i hyblygrwydd y rhaglenni ar-lein ym Mhrifysgol Hodges, Rwyf ddau gwrs i ffwrdd o raddio gyda fy ngradd Baglor mewn Seicoleg Gymhwysol ac ni allwn fod yn fwy balch ohonof fy hun!

 

Dechreuwch ar eich #MyHodgesStory heddiw. 

Adolygu Kassandra Dafcik - BS Cymhwysol Seic 1- Canfu Kassandra nad oedd mynychu'r coleg yn y fformat traddodiadol ar ei chyfer. "Roeddwn i'n gwybod nad oedd yr ysgol yn gweithio i mi, felly edrychais am ddewisiadau amgen eraill ... cefais ail gyfle yn Hodges, ac rwyf mor hapus i allu mynychu'r brifysgol hon.
Delwedd Ad - Newid Eich Dyfodol, Creu Byd Gwell. Prifysgol Hodges. Ymgeisiwch Heddiw. Graddedig yn Gyflymach - Bywwch eich bywyd eich ffordd - Ar-lein - Achrededig - Mynychu Hodges U.
Ni feddyliais erioed ei bod yn bosibl imi ennill gradd o brifysgol go iawn. Diolch i hyblygrwydd y rhaglenni ar-lein ym Mhrifysgol Hodges, rydw i ddau gwrs i ffwrdd o raddio gyda fy Ngradd BS mewn Seicoleg Gymhwysol ac ni allwn fod yn fwy balch ohonof fy hun.
Translate »