Logo Prifysgol Hodges a ddefnyddir yn y Pennawd

Effeithiolrwydd Sefydliadol ac Ymchwil

Datganiad Cenhadaeth

Cenhadaeth y Swyddfa Effeithiolrwydd Sefydliadol ac Ymchwil yw darparu arweiniad ar ddatblygu a gweithredu gweithgareddau cynllunio, asesu ac ymchwil sefydliadol a fydd yn arwain at wella ansawdd sefydliadol a chyrhaeddiad cenhadaeth.

Ystadegau Cofrestru Cwymp 2020

Cyfanswm Cofrestriad yn ôl Lleoliad Campws

Cyfanswm Cofrestru 760
Ar y Campws 51.2% 389
Ar-lein / Hunan-gyflym 48.8% 371
Cyfanswm y Myfyrwyr sy'n Ceisio Gradd 92.1% 700
Cyfanswm Myfyrwyr ESL 7.9% 60
Cyn-filwyr 17.1% 130

Cyfanswm Cofrestriad yn ôl Lefel Academaidd

Cyfanswm Cofrestru 760
Myfyrwyr Israddedig 78.3% 595
Myfyrwyr Graddedigion 13.8% 105
Myfyrwyr ESL 7.9% 60

Cyfanswm Cofrestriad yn ôl Rhyw (Pob Myfyriwr)

Benyw  64.7% 492
Gwryw 35.3% 268

Cyfanswm Cofrestriad yn ôl Hil / Ethnigrwydd (Pob Myfyriwr)

Sbaenaidd  35.9% 273
Du, An-Sbaenaidd 12.4% 94
Gwyn, An-Sbaenaidd 36.3% 276
Arall / Cymysg 3.7% 28
Anhysbys 11.7% 28

Cyfanswm Cofrestriad yn ôl Hil / Ethnigrwydd (Myfyrwyr sy'n Ceisio Gradd)

Sbaenaidd 32.1% 225
Du, An-Sbaenaidd 13.5% 94
Gwyn, An-Sbaenaidd 38.0% 266
Arall / Cymysg 3.7% 26
Anhysbys 12.7% 89

Cyfanswm Cofrestriad yn ôl Oed (Pob Myfyriwr)

Oedran Cyfartalog y Myfyrwyr 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

Cyfanswm Cofrestriad yn ôl Statws (Myfyrwyr sy'n Ceisio Gradd)

Llawn amser  66% 462
Rhan amser 34% 238

Ystadegau Cyfadran Cwymp 2020

Cyfadran yn ôl Rhyw (Rhaglenni Gradd)

Benyw  50.6% 40
Gwryw 49.4% 39

Cyfadran yn ôl Statws (Rhaglenni Gradd)

Llawn amser  31.6% 25
Cyffyrddiad 68.4% 54

Cyfadran yn ôl Gradd Uchaf (Rhaglenni Gradd)

Baglor 2.5% 2
Meistr 35.5% 28
Terfynell 62.0% 49

Cyrsiau a Addysgir gan y Gyfadran Israddedig

% Cyrsiau % Oriau Credyd
Llawn amser 38.2% 39%
Terfynell 61.8% 61%

Cyrsiau a Addysgir gan Gyfadran y Graddedigion

% Cyrsiau % Oriau Credyd
Llawn amser 50.8% 49.5%
Terfynell 49.2% 50.5%

Ystadegau Cwrs Cwymp 2020

Maint Dosbarth Israddedig ar gyfartaledd (heb Upower / SPL)

  • MAINT DOSBARTH DEALLUSOL CYFARTAL MAINT: 8

Maint Dosbarth Graddedigion ar gyfartaledd (heb Upower)

  • MAINT DOSBARTH GRADDEDIG CYFARTAL MAINT: 6

Maint Dosbarth ESL ar gyfartaledd

  • MAINT DOSBARTH ESL CYFARTAL: 16

2019-2020 IPEDS Cymhareb Cwympo Myfyrwyr-i-Gyfadran Cofrestru 

12: 1

Translate »