Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Hodges χρησιμοποιείται στην κεφαλίδα

Ακαδημαϊκός πίνακας

Πρόγραμμα

Κωδικός πτυχίου

CIP

O * NET Link

Σύνδεσμος BLS

Associate Degrees
AA Συνεργάτης στις Τέχνες
λογιστική AS.ACG 52.0301 O * NET BLS
Διοίκηση Επιχειρήσεων AS.BUS 52.0201 O * NET BLS
Τεχνολογία Πληροφορικής Υπολογιστών AS.CIT 11.0901 O * NET BLS
Ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Παραϊατρικός) AS.EMS 51.0904
Διοίκηση Γραφείου Υγείας AS.HOA 51.0705 O * NET BLS
Μελέτες Paralegal AS.PL 22.0302 O * NET BLS
Επαγγελματική επικοινωνία AS.PCOM 09.9999 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
Φυσικοθεραπευτής Βοηθός AS.PTA * 51.0806 O * NET BLS
Πτυχίο του πτυχιούχου
λογιστική BS.ACG 52.0301 O * NET BLS
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία BS.AP 42.2813 O * NET BLS
Διοίκηση Επιχειρήσεων BS.BUS 52.0201 O * NET BLS
Τεχνολογία Πληροφορικής Υπολογιστών BS.CIT 11.0901 O * NET BLS
Ποινικής Δικαιοσύνης BS.CJ 43.0104 O * NET BLS
Κυβερνητική ασφάλεια και δικτύωση BS.NETS 11.1003 O * NET BLS
Οικονομικά BS.FIN 52.0801 O * NET BLS
Επιστήμες Υγείας BS.HSCI 51.1199 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας BS.HSA 51.0701 O * NET BLS
Διεπιστημονικές μελέτες Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
Μελέτες Αεροπορίας BS.IDS.AVS 49.0101 Ευρεία εφαρμογή αεροπορίας
Ψηφιακή σχεδίαση & γραφικά BS.IDS.DDG 50.0102 O * NET BLS
διαχείριση BS.IDS.MGT 52.0201 O * NET BLS
νομικών Σπουδών BS.IDS.LS O * NET BLS
Μελέτες ποικιλομορφίας και ένταξης BS.IDS.DIV 30.23 O * NET BLS
νομικών Σπουδών BS.LS 22.0000 O * NET BLS
διαχείριση BS.MGT 52.0299 O * NET BLS
Σύγχρονο μάρκετινγκ και επωνυμία BS.MKT 52.1401 O * NET BLS
Περίθαλψη BS.NUR 51.3801 O * NET BLS
Ανάπτυξη Λογισμικού BS.SOF 11.0201 O * NET BLS
Master Degrees
Πτυχίο Λογιστικής M.MACC 52.0301 O * NET BLS
Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΜΒΑ 52.0201 O * NET BLS
Master of Science στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία M.MAPP O * NET BLS
Δάσκαλος Juris MS.JRM 22.0000 O * NET BLS
Master of Science in Management MS.MGT 52.0299 O * NET BLS
Πιστοποιητικά
Σχεδιασμός κινουμένων σχεδίων (προπτυχιακό) ΠΑΛΗΑΝΘΡΩΠΟΣ 09.0702 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
Σύνταξη AutoCAD (προπτυχιακό) C.ACD 15.1302 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
Τήρηση λογιστικών βιβλίων 52.0302 O * NET BLS
Cybersecurity (απόφοιτος) C.SEC
Διαχείριση βάσεων δεδομένων (απόφοιτος) C.DMGT
Ηγεσία ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης (απόφοιτος) 30.23 O * NET BLS
Λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου (προπτυχιακό) C.EBS 11.0202 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
E-Business Ventures (προπτυχιακό) C.EBV 52.0208 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
eDiscovery και eLitigation (προπτυχιακό) C.EDL 22.0299 O * NET BLS
Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα C.ESL 23.0101 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
Ιατροδικαστική Λογιστική και Εξέταση Απάτης (απόφοιτος) Chttps: //www.hodgesdocs.com/wp-content/uploads/Cert-in-Graphic-Design-Production_Program-Guide-and-Sequence.pdf.FAFE 43.0117 O * NET BLS
Παραγωγή Γραφιστικής (προπτυχιακό) Γ. ΑΕΠ 11.0803 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
Υποστήριξη Γραφείου Υποστήριξης (προπτυχιακό) C.HDS 11.010311 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
Υποστήριξη Πληροφορικής (προπτυχιακό) C.ITS 11.010313 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
Πρακτική νοσηλευτική 51.39 O * NET BLS
Εμπειρία χρήστη (UX) & Σχεδιασμός Ιστού (προπτυχιακό) Γ. UEWD 11.0801 Ευρεία εφαρμογή σταδιοδρομίας
Ειδικός δικτύωσης (προπτυχιακό)
Διαχείριση Κινδύνων 52.1701 O * NET BLS
Ευαισθητοποίηση και θεραπεία κατάχρησης ουσιών (προπτυχιακό)
Translate »