Lógó Ollscoil Hodges a úsáidtear sa Cheanntásc

Éifeachtacht Institiúideach agus Taighde

Ráiteas Misin

Is é misean na hOifige um Éifeachtacht Institiúideach agus Taighde treoir a sholáthar maidir le gníomhaíochtaí pleanála, measúnaithe agus taighde institiúideacha a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm as a dtiocfaidh feabhas ar cháilíocht institiúideach agus ar ghnóthachtáil misean.

Staitisticí Clárúcháin Fall 2020

Clárú Iomlán de réir Suíomh an Champais

Iomlán Clárúcháin 760
Ar an gCampas 51.2% 389
Ar Líne / Féin-Phacáilte 48.8% 371
Mic Léinn Iomlán atá ag Iarraidh Céime 92.1% 700
Iomlán na Mac Léinn ESL 7.9% 60
Veterans 17.1% 130

Clárú Iomlán de réir Leibhéal Acadúil

Iomlán Clárúcháin 760
Mic Léinn Fochéime 78.3% 595
Mic Léinn Iarchéime 13.8% 105
Mic Léinn ESL 7.9% 60

Clárú Iomlán de réir Inscne (Gach Mac Léinn)

Mná  64.7% 492
Fireann 35.3% 268

Clárú Iomlán de réir Cine / Eitneachais (Gach Mac Léinn)

Hispanic  35.9% 273
Dubh, Neamh-Hispanic 12.4% 94
Bán, Neamh-Hispanic 36.3% 276
Eile / Measctha 3.7% 28
Anaithnid 11.7% 28

Clárú Iomlán de réir Cine / Eitneachais (Mic Léinn atá ag Iarraidh Céime)

Hispanic 32.1% 225
Dubh, Neamh-Hispanic 13.5% 94
Bán, Neamh-Hispanic 38.0% 266
Eile / Measctha 3.7% 26
Anaithnid 12.7% 89

Clárú Iomlán de réir Aoise (Gach Mac Léinn)

Meán-Aois na Mac Léinn 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

Clárú Iomlán de réir Stádas (Mic Léinn atá ag Iarraidh Céime)

Lánaimseartha  66% 462
Páirt-aimseartha 34% 238

Staitisticí Dáimhe Fall 2020

Dámh de réir Inscne (Cláir Chéime)

Mná  50.6% 40
Fireann 49.4% 39

Dámh de réir Stádas (Cláir Chéime)

Lánaimseartha  31.6% 25
Aidiacht 68.4% 54

Dámh de réir na Céime is Airde (Cláir Céime)

Baitsiléir 2.5% 2
Máistreacht 35.5% 28
críochfort 62.0% 49

Cúrsaí a Mhúin an Dámh Fochéime

% Cúrsaí Uaireanta Uaireanta Creidmheasa
Lánaimseartha 38.2% 39%
críochfort 61.8% 61%

Cúrsaí a Mhúin Dámh na gCéimithe

% Cúrsaí Uaireanta Uaireanta Creidmheasa
Lánaimseartha 50.8% 49.5%
críochfort 49.2% 50.5%

Staitisticí Cúrsa Fall 2020

Meánmhéid Ranga Fochéime (gan Upower / SPL)

  • MÉID RANGA A BHAINEANN LE HAGHAIDH: 8

Meánmhéid Aicme Iarchéime (gan Upower)

  • MÉID RANGA GRADUATE AVERAGE: 6

Meánmhéid Aicme ESL

  • MÉID RANGA ESL AVERAGE: 16

2019-2020 Cóimheas Mac Léinn-Dáimhe le Clárú Titim IPEDS 

12: 1

Translate »