Logotipo da Universidade de Hodges usado na cabeceira

Mesa académica

Programa

Código de titulación

CIP

Ligazón O * NET

Ligazón BLS

Titulacións asociadas
AA Asociado en Artes
Contabilidade AS.ACG 52.0301 O * NET BLS
Administración de Negocios AS.BUS 52.0201 O * NET BLS
Tecnoloxía da Información Informática AS.CIT 11.0901 O * NET BLS
Servizos médicos de emerxencia (paramédico) AS.EMS 51.0904
Administración da Oficina Sanitaria AS.HOA 51.0705 O * NET BLS
Estudos Paralegais AS.PL 22.0302 O * NET BLS
Comunicación profesional AS.PCOM 09.9999 Ampla solicitude de carreira
Asistente de fisioterapeuta AS.PTA * 51.0806 O * NET BLS
Graos
Contabilidade BS.ACG 52.0301 O * NET BLS
Psicoloxía Aplicada BS.AP 42.2813 O * NET BLS
Administración de Negocios BS.BUS 52.0201 O * NET BLS
Tecnoloxía da Información Informática BS.CIT 11.0901 O * NET BLS
Xustiza Criminal BS.CJ 43.0104 O * NET BLS
Ciberseguridade e redes BS.NETS 11.1003 O * NET BLS
Financiar BS.FIN 52.0801 O * NET BLS
Ciencias da saúde BS.HSCI 51.1199 Ampla solicitude de carreira
Administración de servizos de saúde BS.HSA 51.0701 O * NET BLS
Estudos interdisciplinarios Ampla solicitude de carreira
Estudos de aviación BS.IDS.AVS 49.0101 Ampla aplicación de aviación
Deseño e gráficos dixitais BS.IDS.DDG 50.0102 O * NET BLS
xestión BS.IDS.MGT 52.0201 O * NET BLS
Estudos xurídicos BS.IDS.LS O * NET BLS
Estudos de Diversidade e Inclusión BS.IDS.DIV 30.23 O * NET BLS
Estudos xurídicos BS.LS 22.0000 O * NET BLS
xestión BS.MGT 52.0299 O * NET BLS
Marketing e marca modernos BS.MKT 52.1401 O * NET BLS
Enfermería BS.NUR 51.3801 O * NET BLS
Desenvolvemento de software BS.SOF 11.0201 O * NET BLS
Titulacións de máster
Mestre de Contabilidade M.MACC 52.0301 O * NET BLS
Master of Business Administration M.MBA 52.0201 O * NET BLS
Mestre en Ciencias en Psicoloxía Aplicada Positiva M.MAPP O * NET BLS
Mestre Xuris MS.JRM 22.0000 O * NET BLS
Máster en Ciencias en Xestión MS.MGT 52.0299 O * NET BLS
certificados
Deseño de animación (licenciatura) C.AD 09.0702 Ampla solicitude de carreira
Redacción de AutoCAD (pregrado) C.ACD 15.1302 Ampla solicitude de carreira
escrituração 52.0302 O * NET BLS
Ciberseguridade (graduado) C.SEC
Xestión de bases de datos (graduado) C.DMGT
Liderado en diversidade, equidade e inclusión (graduado) 30.23 O * NET BLS
Software de comercio electrónico (pregrado) C.EBS 11.0202 Ampla solicitude de carreira
E-Business Ventures (licenciatura) C.EBV 52.0208 Ampla solicitude de carreira
eDiscovery e eLitigation (pregrado) C.EDL 22.0299 O * NET BLS
Inglés como segunda lingua C.ESL 23.0101 Ampla solicitude de carreira
Exame de Contabilidade e Fraude Forense (graduado) Chttps: //www.hodgesdocs.com/wp-content/uploads/Cert-in-Graphic-Design-Production_Program-Guide-and-Sequence.pdf.FAFE 43.0117 O * NET BLS
Produción de Deseño Gráfico (licenciatura) C.GDP 11.0803 Ampla solicitude de carreira
Asistencia de asistencia técnica (estudantes universitarios) C.HDS 11.010311 Ampla solicitude de carreira
Apoio ás tecnoloxías da información (pregrado) C.ITS 11.010313 Ampla solicitude de carreira
Enfermaría práctica 51.39 O * NET BLS
Experiencia de usuario (UX) e deseño web (pregrado) C.UEWD 11.0801 Ampla solicitude de carreira
Especialista en redes (licenciatura)
Xestión de Risco 52.1701 O * NET BLS
Sensibilización e tratamento do abuso de substancias (licenciatura)
Translate »