Hodges Inivèsite Logo yo itilize nan Header la

Byenveni Future Hawks!

Byenveni nan Hodges U! Nou konnen chwazi plis edikasyon ou se yon desizyon enteresan, yon sèl ki se tou plen kesyon. Avèk Hodges U, nou te gen ou kouvri.

Koòdonatè admisyon nan kolèj kalifye nou yo ap ede nan ede w deplase aplikasyon w lan atravè pwosesis admisyon an. Kit ou enterese nan gradye, bakaloreya, ESL, oswa Sètifikasyon, nou isit la ede ou jwenn pi plis nan eksperyans kolèj ou.

Premye etap la se pi di a. Kòmanse Vwayaj ou Jodi a.

Defi aksepte pou konplete pwosesis enskripsyon 4 etap Hodges Inivèsite a an kolaborasyon avèk yon konseye admisyon

Quick View nan admisyon nou yo Pwosesis

  • Ranpli Aplikasyon Ou an.

  • Pale ak konseye pèsonèl admisyon ou.

  • Soumèt Dokimantasyon Sipò ou.

  • Akseptasyon, Oryantasyon, ak Enskripsyon. Ou prèske la!

Vle aprann plis sou chak etap? Anba a nou pral mache ou atravè tout pwosesis la.

Apèsi sou lekòl la admisyon

Etap 1 - Soumèt aplikasyon w lan

Premye etap la nan pwosesis admisyon an se soumèt aplikasyon ou an. Sa a ka fè sou entènèt pa soumèt aplikasyon rapid oswa lè ou vizite kanpis nou an nan Fort Myers.

 

Icon demontre yon moun ranpli yon aplikasyon Inivèsite Hodges pou admisyon

Etap 2 - Konekte ak konseye pèsonèl admisyon ou

Si ou soumèt aplikasyon rapid ou an sou entènèt, konseye admisyon pèsonèl ou pral kontakte ou pa telefòn, tèks, ak / oswa imèl yo mete kanpe yon tan diskite sou lavni ou nan Hodges U. Diskisyon sa a ka fèt nan telefòn lan oswa an pèsòn nan kanpis Fort Myers nou an.

Objektif diskisyon entwodiksyon an se pou ede ou detèmine si Inivèsite Hodges se bon anfòm pou bezwen edikasyon siperyè ou yo epi pou kolabore bati chemen koutim pou edikasyon ou nan Inivèsite Hodges. Yon fwa etap sa a fini, ou pral resevwa yon envitasyon nan pòtal kominote nou an kote ou pral finalize aplikasyon pèsonalize ou, soumèt nenpòt dokiman ki ka mande, epi peye frè aplikasyon ou lan.

Si ou soumèt aplikasyon ou an pèsòn sou lakou lekòl la, etap 1 ak 2 yo ka konbine.

Etap 3 - Soumèt Dokimantasyon ou an

Dokiman ki nesesè yo ka varye selon pwogram enterè ou, istwa akademik, metòd peman, ak sitiyasyon sitwayènte ou. Konseye admisyon ou ap gide ou nan dokiman ki nesesè yo.

Dokiman obligatwa yo ka gen ladan:

  • Transcription
  • Dokiman Èd Finansye
  • Dokiman Idantifikasyon
  • Esè admisyon

Pa enkyete nou pral la ede ou nan pwosesis la dokiman yo. Nou fè li pi fasil ke posib!

Etap 4 ak Beyond - Akseptasyon ak Enskripsyon. Ou prèske la!

Yon fwa ou fin ranpli pwosesis aplikasyon an, ou pral resevwa desizyon aksepte ou nan kèk jou. Nou pral kontakte ou finalize enskripsyon ou, epi ou pral vin enskri ofisyèlman nan Hodges U!

Fè an karaktè gra. Aplike Jodi a. 

Pwosedi Enskripsyon Espesyal

Sèten pwogram mande pou pwosesis enskripsyon espesyal nan adisyon a etap sa yo admisyon pi wo a. Tanpri gade paj ki anba yo pou enfòmasyon espesifik sou pwogram lan.

Règleman yo ak pwosedi pou Inivèsite Hodges konsènan Dwa ak responsablite elèv yo ak Doleyans Elèv la yo pibliye nan Manyèl Elèv la, ki ka jwenn isit la.

Nan ka elèv la santi plent lan pa te jere kòrèkteman pa enstitisyon an, elèv la ka soumèt plent li nan kontak eta sa a:

Biwo Atikilasyon
Depatman Edikasyon
articulation@fldoe.org
850-245-0427

Elèv ki pa nan Eta Edikasyon Distans:

Pwosè plent pou elèv edikasyon distans andeyò leta k ap patisipe anba Akò Resipwosite Otorizasyon Eta a (SARA), ki te konplete pwosesis doleyans enstitisyonèl entèn yo ak pwosesis doleyans leta ki aplikab la, ka fè apèl kont plent ki pa enstriksyon nan Akò Resipwosite Otorite Eta Florid la. (FL-SARA) Postsecondary Resiprocal Distance Education Coordinating Council (PRDEC) nan FLSARAinfo@fldoe.org.

Pou plis enfòmasyon sou pwosesis plent lan, tanpri ale nan Pwosesis Plent FL-SARA paj entènèt.

Kòmanse sou # MyHodgesStory ou jodi a. 

Tankou anpil elèv Hodges, mwen te kòmanse pi gwo pouswit edikasyon mwen pita nan lavi e mwen te oblije balanse yon travay a plen tan, fanmi, ak kolèj.
Imaj Ad - Chanje lavni ou, kreye yon mond pi bon. Inivèsite Hodges. Aplike Jodi a. Gradye pi vit - Viv lavi ou fason ou - Sou entènèt - Akredite - Patisipe nan Hodges U
Bagay la reyèlman espesyal sou Inivèsite Hodges se ke chak pwofesè te fè yon enpak fò. Yo te ouvè, angaje, dispoze, e yo te vle ede nou reyisi.
Translate »