Hodges Inivèsite Logo yo itilize nan Header la

Efikasite enstitisyonèl ak rechèch

Misyon Deklarasyon

Misyon Biwo Efikasite Enstitisyonèl ak Rechèch la se bay konsèy nan devlopman ak aplikasyon nan planifikasyon, evalyasyon, ak aktivite rechèch enstitisyonèl ki pral mennen nan amelyorasyon nan bon jan kalite enstitisyonèl ak reyalizasyon misyon.

Otòn 2020 Estatistik Enskripsyon

Enskripsyon total pa Campus Campus

Total Enskripsyon 760
Sou-Campus 51.2% 389
Sou entènèt / Self-ritm 48.8% 371
Total elèv k ap chèche degre 92.1% 700
Total elèv ESL 7.9% 60
Veteran 17.1% 130

Enskripsyon total pa nivo akademik

Total Enskripsyon 760
Elèv bakaloreya 78.3% 595
Gradye Elèv 13.8% 105
Elèv ESL yo 7.9% 60

Enskripsyon total pa sèks (tout elèv)

Fi  64.7% 492
Gason 35.3% 268

Enskripsyon total pa ras / etnisite (tout elèv)

Panyòl  35.9% 273
Nwa, ki pa Panyòl 12.4% 94
Blan, ki pa Panyòl 36.3% 276
Lòt / Melanje 3.7% 28
Unknown 11.7% 28

Enskripsyon total pa ras / etnisite (Elèv k ap chèche degre)

Panyòl 32.1% 225
Nwa, ki pa Panyòl 13.5% 94
Blan, ki pa Panyòl 38.0% 266
Lòt / Melanje 3.7% 26
Unknown 12.7% 89

Enskripsyon total pa laj (tout elèv)

Laj Mwayèn Elèv la 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

Enskripsyon total pa estati (elèv k ap chèche degre)

A plen tan  66% 462
Tan pasyèl 34% 238

Otòn 2020 Fakilte Estatistik

Fakilte pa Sèks (Pwogram Degre)

Fi  50.6% 40
Gason 49.4% 39

Fakilte pa estati (Pwogram Degre)

A plen tan  31.6% 25
Adjwen 68.4% 54

Fakilte pa pi wo degre (Pwogram Degre)

Bachelor 2.5% 2
Mèt la 35.5% 28
tèminal 62.0% 49

Kou anseye pa fakilte bakaloreya

% Kou Orè Kredi
A plen tan 38.2% 39%
tèminal 61.8% 61%

Kou anseye pa fakilte gradye

% Kou Orè Kredi
A plen tan 50.8% 49.5%
tèminal 49.2% 50.5%

Otòn 2020 Estatistik kou

Mwayèn Gwosè Gwoup bakaloreya (san Upower / SPL)

  • Mwayèn Gwosè Gwosè bakaloreya: 8

Gwosè Gwoup Mwayèn gradye (san Upower)

  • Gwosè mwayèn klas elèv yo: 6

Mwayèn Gwosè Gwoup ESL

  • Mwayèn ESL KLAS gwosè: 16

2019-2020 IPEDS Enskripsyon Otòn Pwopòsyon elèv-a-fakilte 

12: 1

Translate »