Hodges Inivèsite Logo yo itilize nan Header la

Tab Akademik

Pwogram

Kòd Degre

CIP

O * NET Link

BLS Link

Degre asosye yo
AA Associate nan Arts
Kontablite AS.ACG 52.0301 O * NET BLS
Administrasyon Biznis AS.BUS 52.0201 O * NET BLS
Teknoloji Enfòmasyon sou Odinatè AS.CIT 11.0901 O * NET BLS
Sèvis Medikal Ijans (paramedik) AS.EMS 51.0904
Administrasyon Biwo Swen Sante AS.HOA 51.0705 O * NET BLS
Paralegal etid AS.PL 22.0302 O * NET BLS
Kominikasyon Pwofesyonèl AS.PCOM 09.9999 Aplikasyon pou karyè laj
Asistan terapis fizik AS.PTA * 51.0806 O * NET BLS
Degre Bachelor la
Kontablite BS.ACG 52.0301 O * NET BLS
Aplike Sikoloji BS.AP 42.2813 O * NET BLS
Administrasyon Biznis BS.BUS 52.0201 O * NET BLS
Teknoloji Enfòmasyon sou Odinatè BS.CIT 11.0901 O * NET BLS
Jistis Kriminèl BS.CJ 43.0104 O * NET BLS
Cybersecurity ak Rezo BS.NETS 11.1003 O * NET BLS
Finans BS.FIN 52.0801 O * NET BLS
Syans Sante BS.HSCI 51.1199 Aplikasyon pou karyè laj
Administrasyon Sèvis Sante BS.HSA 51.0701 O * NET BLS
Etid entèdisiplinè Aplikasyon pou karyè laj
Etid Aviyasyon BS.IDS.AVS 49.0101 Broad aplikasyon avyasyon
Digital Design & Graphics BS.IDS.DDG 50.0102 O * NET BLS
jesyon BS.IDS.MGT 52.0201 O * NET BLS
Etid legal BS.IDS.LS O * NET BLS
Divèsite & Etid Enklizyon BS.IDS.DIV 30.23 O * NET BLS
Etid legal BS.LS 22.0000 O * NET BLS
jesyon BS.MGT 52.0299 O * NET BLS
Maketing modèn ak Branding BS.MKT 52.1401 O * NET BLS
Enfimyè BS.NUR 51.3801 O * NET BLS
Devlopman Software BS.SOF 11.0201 O * NET BLS
Degre Mèt la
Mèt Kontabilite M.MACC 52.0301 O * NET BLS
Mèt la Business Administration M.MBA 52.0201 O * NET BLS
Mèt la Syans nan Sikoloji aplike pozitif M.MAPP O * NET BLS
Juris Mèt MS.JRM 22.0000 O * NET BLS
Mèt Syans nan Jesyon MS.MGT 52.0299 O * NET BLS
sètifika
Animation Design (bakaloreya) C.AD 09.0702 Aplikasyon pou karyè laj
AutoCAD Desen (bakaloreya) C.ACD 15.1302 Aplikasyon pou karyè laj
kontabl 52.0302 O * NET BLS
Cybersecurity (gradye) C.SEC
Jesyon baz done (gradye) C.DMGT
Divèsite, ekite & enklizyon lidèchip (gradye) 30.23 O * NET BLS
E-biznis lojisyèl (bakaloreya) C.EBS 11.0202 Aplikasyon pou karyè laj
E-biznis antrepriz (bakaloreya) C.EBV 52.0208 Aplikasyon pou karyè laj
eDiscovery ak eLitigation (bakaloreya) C.EDL 22.0299 O * NET BLS
Angle kòm yon Dezyèm Lang C.ESL 23.0101 Aplikasyon pou karyè laj
Egzamen Kontablite Legal ak Fwòd (gradye) Chttps: //www.hodgesdocs.com/wp-content/uploads/Cert-in-Graphic-Design-Production_Program-Guide-and-Sequence.pdf.FAFE 43.0117 O * NET BLS
Pwodiksyon grafik konsepsyon (bakaloreya) C.GDP 11.0803 Aplikasyon pou karyè laj
Sipò Biwo Èd (bakaloreya) C.HDS 11.010311 Aplikasyon pou karyè laj
Sipò pou Teknoloji Enfòmasyon (bakaloreya) C.ITS 11.010313 Aplikasyon pou karyè laj
Enfimyè pratik 51.39 O * NET BLS
Itilizatè Eksperyans (UX) & Web Design (bakaloreya) C.UEWD 11.0801 Aplikasyon pou karyè laj
Espesyalis rezo (bakaloreya)
Administrasyon Pou Risk 52.1701 O * NET BLS
Konsyantizasyon ak Tretman sou Abi Sibstans (bakaloreya)
Translate »