Hodges Inivèsite Logo yo itilize nan Header la

Inivèsite Hodges ap dirije chemen pou divèsite nan edikasyon siperyè

Divèsite se yon fason pou viv nan Hodges, kote filozofi divèsite a fò. Inivèsite nou an ranfòse ak pouvwa pa divès, kominote kwa-kiltirèl nou an nan elèv yo, fakilte, ak anplwaye ki pote yon anpil nan vwa ak opinyon nan inisyativ pataje nou an. Nou respekte ak valè valè nannan nan moun ki soti nan tout ras, orijin etnik, laj, sèks, relijyon, oryantasyon seksyèl, andikap, estati ekonomik oswa veteran, ak lòt pèspektiv divès ak diferans endividyèl, epi nou apresye divèsite nan panse. Nou angaje nan tolerans, sansiblite, konpreyansyon, ak respè mityèl toupatou nan kominote nou an, epi nou afime pwomès nou yo bay yon kote akeyan pou youn ak tout.

Inivèsite Hodges te rele yon lidè Divèsite ak Enklizyon pa Enstiti pou Sètifikasyon Divèsite.

  • # 3 Kanpis kolèj ki pi ansekirite nan Florid
  • Yo te nonmen li nan kolèj ki pi divèsifye nan Florid
Enstiti pou Sètifikasyon Divèsite pou Inivèsite Hodges

Divèsite nan lavi

Poukisa divèsite enpòtan nan kolèj?

Chak nan nou vini nan kolèj nou an oswa inivèsite nan chwa ak seri pwòp nou nan eksperyans ki fòme fason ke nou wè mond lan. Kòm nou kòmanse rankontre nouvo moun nan popilasyon elèv parèy nou yo ak pran kou avèk yo, nou kòmanse wè ke eksperyans nou yo se jis sa - eksperyans nou yo.

Avèk lespri ouvè, nou aprann kijan eksperyans lòt moun pote pèspektiv antyèman nouvo nan vizyon nou yo ak fason nou wè mond lan. Ouvri lespri nou yo konprann enklizyon, ras, etnisite ak diferans sèks, estati veteran, diferans relijye, laj, ak estati ekonomik fè nou pi byen awondi moun. Kòm ou ale soti nan mendèv la ak nouvo pèspektiv sa a, ou pral amelyore compétitivité ekonomik Amerik la.

Inivèsite Hodges ofri divèsite ak enklizyon pou elèv yo

Inivèsite Hodges konsantre sou bati pon nan kominote a pi gwo ak travay ak gwoup yo pote yon konsantre pi laj ak plis make sou eksperyans yo nan divèsite ak eksklizyon enklizyon nan angajman kominote a. Pale ak konsantre sa a, Hodges bay yon kalandriye nan aktivite divèsite pou elèv kolèj ak manm nan kominote a sanble. Lonje men ou pou w konprann kisa ki fè nou diferan e inik, wè plizyè kilti nan aksyon, epi ou pral grandi nan yon moun ki ouvètman aksepte diferans lòt moun. Nouvo pèspektiv sa a pral pèmèt ou ranfòse konpreyansyon ou sou lòt moun nan espas travay la.

Kijan Hodges U te anbrase divèsite?

Hodges U anbrase divèsite nan yon foul moun nan fason. 

Koman Pa adrese defi yo ki vini ansanm ak demografik chanje nou an, diferan pwen de vi, ak jistis nan espas travay. Hodges adrese defi sa yo ak yon konsantre sou enklizyon, konpetans kiltirèl, ak ekite. Nan fason sa a, Inivèsite a ap travay yo kreye yon kilti rich ak fètil nan kò divès elèv nou yo. Divèsite sa a ede elèv yo santi yo gen pouvwa epi yo ka pote tèt yo antye pou yo aprann epi grandi.

Poukisa ou ta dwe anbrase divèsite?

Si w gen plan pou travay nan yon wòl sipèvize, oswa menm nan yon ekip, li enpòtan pou ou anbrase yon anviwònman divèsite pou siksè ou. Hodges te aprann ke sipèvizè jodi a dwe posede ladrès miltikiltirèl ak entè-jenerasyon, ak ladrès sa yo menm pèmèt ou tou yo dwe yon manm pwodiktif nan yon ekip. Ou pral oblije tou posede responsablite pou pwodiktivite maksimòm ak enklizyon pou tout moun nan majorite nan kote nan travay.

Sa a bezwen pou ou pou w kapab travay sou ekip miltikiltirèl ak entè-jenerasyon se fòs la kondwi dèyè devouman Hodges 'yo kreye yon anviwònman divès. Tout sa nou fè konsantre sou kreye yon anviwònman pou elèv nou yo reyisi, ak chwa nou yo bay yon klima aprantisaj diferan se prèv ki montre angajman nou nan chemen ou nan siksè.

Kominote Inivèsite Hodges

Hodges Estatistik Divèsite

Inivèsite Hodges akeyi elèv ki soti nan tout ras, orijin etnik, laj, sèks, relijyon, oryantasyon seksyèl, andikap, estati ekonomik oswa veteran, ak lòt pèspektiv divès ak diferans endividyèl elèv yo. Nou ankouraje chak elèv yo pale ak anseye lòt moun sou eksperyans divès yo kreye yon klima aprantisaj nan konesans pwolonje pou tout moun.

Nou angaje nan kreye yon lakou lekòl la divès pou tout elèv yo jwenn siksè. Anba la a se estatistik pou Inivèsite Hodges.

 

Enskripsyon Sèks

  • Fi: 62%
  • Gason: 38%

 

Ras ak etnik enskripsyon

  • Panyòl: 44%
  • Afriken Ameriken: 12%
  • Blan, ki pa Peye-Panyòl: 38%
  • Lòt, Melanje, oswa enkoni: 6%

 

Elèv yo minorite an jeneral ak to divèsite etnik pou Inivèsite Hodges se 62%. Distenksyon sa a fè nou youn nan òganizasyon edikasyon siperyè ki pi divèsifye nan Florid. Nou menm tou yo te nonmen kòm yon tèt Enstitisyon sèvi Panyòl. Vin inivèsite ki pi divès nan Florid se yon defi nou akeyi, pou nan chèche ofri elèv yo yon edikasyon divès - nou chache kreye yon mond pi bon pou nou tout.

Kontakte Hodges U sou Divèsite

Nou akeyi kesyon ou yo sou Divèsite ak Enklizyon tou de nan lakou lekòl la ak nan kominote a. Tanpri kontakte nou nan:

Biwo pou divèsite, enklizyon ak konpetans kiltirèl
4501 Kolonyal Boulevard, Building H
Fort Myers, FL 33966
Telefòn: 1-888-920-3035
Hodges Inivèsite louvri sesyon ak Hawk nan tèt la
Translate »