ჰოჯესის უნივერსიტეტის ლოგო გამოიყენება სათაურში

ინსტიტუციური ეფექტურობა და კვლევა

მისია

ინსტიტუციური ეფექტურობისა და კვლევის ოფისის მიზანია უზრუნველყოს დაგეგმვის, შეფასებისა და ინსტიტუციური კვლევითი ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება, რაც გამოიწვევს ინსტიტუციური ხარისხის გაუმჯობესებას და მისიის მიღწევას.

2020 წლის შემოდგომის ჩარიცხვის სტატისტიკა

მთლიანი ჩარიცხვა კამპუსის ადგილმდებარეობის მიხედვით

სულ ჩარიცხული 760
Კამპუსში 51.2% 389
ონლაინ / თვითრეგულირებადი 48.8% 371
მთლიანი ხარისხის მაძიებელი სტუდენტები 92.1% 700
სულ ESL სტუდენტები 7.9% 60
ვეტერანთა 17.1% 130

სრული ჩარიცხვა აკადემიური დონის მიხედვით

სულ ჩარიცხული 760
საბაკალავრო სტუდენტი 78.3% 595
სამაგისტრო სტუდენტები 13.8% 105
ESL სტუდენტები 7.9% 60

სულ ჩაწერილი სქესის მიხედვით (ყველა სტუდენტი)

ქალი  64.7% 492
კაცი 35.3% 268

სულ ჩარიცხვა რასის / ეთნიკური ნიშნის მიხედვით (ყველა სტუდენტი)

ესპანური  35.9% 273
შავი, არა ესპანური 12.4% 94
თეთრი, არა ესპანური 36.3% 276
სხვა / შერეული 3.7% 28
უცნობია 11.7% 28

სრული ჩარიცხვა რასის / ეთნიკური ნიშნის მიხედვით (ხარისხის მაძიებელი სტუდენტები)

ესპანური 32.1% 225
შავი, არა ესპანური 13.5% 94
თეთრი, არა ესპანური 38.0% 266
სხვა / შერეული 3.7% 26
უცნობია 12.7% 89

სულ ჩარიცხვა ასაკის მიხედვით (ყველა სტუდენტი)

საშუალო სტუდენტური ასაკი 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

მთლიანი ჩარიცხვა სტატუსის მიხედვით (მაგისტრის მაძიებელი სტუდენტები)

სრული დრო  66% 462
Ნახევარი განაკვეთი 34% 238

2020 წლის შემოდგომის ფაკულტეტის სტატისტიკა

ფაკულტეტი სქესის მიხედვით (სამაგისტრო პროგრამები)

ქალი  50.6% 40
კაცი 49.4% 39

ფაკულტეტი სტატუსის მიხედვით (სამაგისტრო პროგრამები)

სრული დრო  31.6% 25
დამხმარე 68.4% 54

უმაღლესი ხარისხის ფაკულტეტი (სამაგისტრო პროგრამები)

ბაკალავრი 2.5% 2
სამაგისტრო 35.5% 28
ტერმინალში 62.0% 49

კურსები, რომელსაც ასწავლის საბაკალავრო ფაკულტეტი

კურსები საკრედიტო საათები
სრული დრო 38.2% 39%
ტერმინალში 61.8% 61%

კურსები ასწავლის სამაგისტრო ფაკულტეტს

კურსები საკრედიტო საათები
სრული დრო 50.8% 49.5%
ტერმინალში 49.2% 50.5%

2020 წლის შემოდგომის კურსის სტატისტიკა

საშუალო საბაკალავრო კლასის ზომა (Upower / SPL– ის გარეშე)

  • საშუალო საფეხურის საშუალო საფეხურის კლასის ზომა: 8

საშუალო კურსდამთავრებული კლასის ზომა (Upower გარეშე)

  • საშუალო საფეხურის კლასის ზომა: 6

საშუალო ESL კლასის ზომა

  • საშუალო კლასის ESL კლასის ზომა: 16

2019-2020 IPEDS საშემოდგომო ჩარიცხვის სტუდენტებისა და ფაკულტეტების კოეფიციენტი 

12: 1

Translate »