Hodges University-logo gebruikt in de koptekst

Website Privacybeleid

Bedankt voor het bezoeken van de website van Hodges. Hodges University volgt alle regels en voorschriften zoals vereist door de statuten van Florida, de Amerikaanse federale wetten en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hodges University is online te vinden op www.hodges.edu. We hebben ook een campuslocatie in Fort Myers: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.

 • Onze site heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om het verlies, misbruik en / of wijziging van informatie binnen onze controle te beschermen. We stellen alles in het werk om passende fysieke, elektronische en bestuurlijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de informatie die we online verzamelen te beveiligen. Het privacybeleid van de website van Hodges is echter niet bedoeld als een contractuele belofte.
 • We verzamelen vrijwillig verstrekte gegevens over onze websitebezoekers via het aanmaken van een account, aanmelding en contactformulieren die via deze site worden ingediend.
  Daarnaast gebruiken we trackinggegevens van websites om de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. We gebruiken ook cookies op onze website om informatie te sturen en aan te passen op basis van uw toegangspad tot de site. Deze site verzamelt ook verkeers- en bezoekersinformatie, zoals het internetdomein en internetadres van de computer die u gebruikt, met behulp van standaard webanalysetools en trackingtools. De verzamelde informatie is alleen voor intern gebruik om de inschrijving van studenten te ondersteunen, te reageren op vragen van websitebezoekers en websiteanalyses.
 • Als u commentaar geeft op iets op onze website, geeft u vrijwillig uw e-mailadres en andere informatie op. Deze informatie wordt gebruikt om uw gegevens bij regelmatig gebruik op onze site te plaatsen. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u een verzoek tot verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar admit@hodges.edu. We zullen uw informatie nooit aan derden verkopen of anderszins bekendmaken. Hodges University voldoet aan de toepasselijke lokale, provinciale en federale voorschriften met betrekking tot het verzamelen en opslaan van persoonlijke informatie. U kunt zich afmelden voor de advertentiefuncties van Google Analytics via de advertentie-instellingen van Google, de advertentie-instellingen voor mobiele apps of andere beschikbare middelen. Als u het volgen van websites wilt uitschakelen, pas dan de instellingen in uw browser aan om het volgen te blokkeren.
 • Links naar externe internetbronnen, waaronder websites, worden alleen ter informatie aangeboden; ze vormen geen goedkeuring of goedkeuring door Hodges University van de producten, diensten of meningen van het bedrijf, de organisatie of het individu. Hodges University draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, wettigheid of inhoud van de externe site of voor die van daaropvolgende links. Neem contact op met de externe site voor antwoorden op vragen over de inhoud ervan.
 • Alle informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hodges beveelt u op geen enkele manier diensten aan via uw gebruik van onze website. Hodges is vrijgesteld van eventuele problemen die zich kunnen voordoen op basis van de informatie op onze website.
 • Onze website kan op elk moment worden bijgewerkt. Onze opleidingen en financiële hulpprogramma's kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast of gewijzigd.
 • Over het algemeen is de website van Hodges bedoeld voor gebruik door volwassenen, tenzij specifiek gelabeld voor kinderen. Hodges verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld die niet vrijwillig aan ons is verstrekt, zullen we die gegevens uit onze systemen verwijderen.
 • Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd onder de Copyright Act van 1976. U mag geen inhoud gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot: afbeeldingen, facultaire gegevens of logo zonder uitdrukkelijke toestemming van Hodges University.
 • Als u een persoon binnen de EU bent en u communiceert met Hodges in de context van deze verklaring, biedt de AVG de volgende rechten. Om een ​​van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming bij Gloria Wrenn, jobs@hodges.edu..
 • Wees geïnformeerd - verzameling en gebruik van uw gegevens die hierin worden beschreven;
 • Verzoek om toegang tot of corrigeer onjuiste persoonlijke gegevens die over u worden bewaard;
 • Verzoek om verwijdering van persoonlijke gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn of als verwerking onwettig is;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die verband houden met hun specifieke situatie;
 • Verzoek om beperking van de verwerking van persoonsgegevens in specifieke gevallen;
 • Uw persoonsgegevens verkrijgen ('dataportabiliteit');
 • Verzoek om niet te worden onderworpen aan een beslissing uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, inclusief profilering.
 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als de wet dit toestaat. In sommige gevallen kan Hodges andere informatie over zijn verwerkingsactiviteiten verstrekken in zijn eigen aanvullende of afzonderlijke kennisgeving. Meestal worden persoonsgegevens door Hodges verwerkt in de volgende omstandigheden:
  • Waar u ons uw toestemming heeft gegeven.
  • Om te voldoen aan de verplichtingen van Hodges jegens u als onderdeel van uw arbeidsovereenkomst of inschrijving.
  • Waar Hodges moet voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het opsporen of voorkomen van criminaliteit en financiële regelgeving).
  • Waar het nodig is voor de legitieme belangen van Hodges (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
  • Om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon te beschermen (bijvoorbeeld in geval van een medisch noodgeval).
  • Om een ​​taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend.

Als Amerikaanse instelling voor hoger onderwijs zal de verwerking van bijna alle persoonsgegevens door Hodges plaatsvinden in de Verenigde Staten. Bezoekers van deze website erkennen dat persoonlijke gegevens die via de website worden verstrekt of verzameld, worden overgedragen naar de Verenigde Staten en door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met deze overdracht.
Als u vragen heeft over ons beleid met betrekking tot uw gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via het e-mailadres admit@hodges.edu.

Translate »