V hlavičke použité logo Hodges University

Akademické kalendáre

Januárové zasadnutie

Januárové zasadnutie
Novoročné prázdniny - inštitúcia je zatvorená 1/1/2021
Začína sa januárové zasadnutie 1/4/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE týždenného kurzu 4. januára (iba pondelkové kurzy) 1/4/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. januára (iba v utorok) 1/5/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. januára (iba streda) 1/6/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. januára (iba vo štvrtok) 1/7/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. januára (iba piatkové kurzy) 1/8/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. januára (iba online a SLS kurzy) 1/8/2021
Posledný deň na registráciu a PRIDAŤ alebo DROP bez pokuty pre 8. týždenné kurzy 1/8/2021
Posledný deň na registráciu a PRIDAŤ alebo DROP bez pokuty pre 16. týždenné kurzy 1/11/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 1/11/2021
Prázdniny Martina Luthera Kinga - inštitúcia je zatvorená 1/18/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre kurzy 4. januára 1/24/2021
Kurzy sa končia 4. januára 1/31/2021

Februárové zasadnutie

Začína sa februárové zasadnutie 2/1/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ týždenný kurz 4. februára (iba v pondelok) 2/1/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. týždňa (iba v utorok) 2/2/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ kurzy v týždni 4. februára (iba v stredu) 2/3/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy 4. januára 2/3/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ 4.týždňové kurzy (iba štvrtkové kurzy) 2/4/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ 4.týždňové kurzy (iba piatkové kurzy) 2/5/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. týždňa (iba online a SLS kurzy) 2/5/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre kurzy 8. januára 2/7/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 2/8/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre 4. týždenné kurzy 2/21/2021
Kurzy sa končia 4. februára 2/28/2021
Kurzy sa končia 8. januára 2/28/2021

Marcové zasadnutie

Začína sa marcové zasadnutie 3/1/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ týždenný kurz 4. marca (iba v pondelok) 3/1/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. marca (iba v utorok) 3/2/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. marca (iba streda) 3/3/2021
Konečné známky splatné na kurzy 4. týždňa 3/3/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy 8. januára 3/3/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. marca (iba vo štvrtok) 3/4/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. marca (iba piatkové kurzy) 3/5/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. marca (iba online a kurzy SLS) 3/5/2021
Posledný deň na registráciu a PRIDAŤ alebo DROP bez pokuty pre 8. týždňové kurzy 3/5/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 3/8/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP za 4. marca 3/21/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre kurzy 16. januára 3/21/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy 4. marca 3/31/2021
Jarné prázdniny - inštitúcia je zatvorená 4/2/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP za 8. marca 4/4/2021

Aprílové zasadnutie

Začína sa aprílové zasadnutie 4/5/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ týždenný kurz 4. apríla (iba v pondelok) 4/5/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. apríla (iba v utorok) 4/6/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. apríla (iba streda) 4/7/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. apríla (iba vo štvrtok) 4/8/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. apríla (iba piatkové kurzy) 4/9/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. apríla (iba online a SLS kurzy) 4/9/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 4/12/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre kurzy 4. apríla 4/25/2021
Kurzy sa 8. marca končia 4/25/2021
Kurzy sa končia 16. januára 4/25/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy 8. marca 4/28/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy 16. januára 4/28/2021
Kurzy 4. apríla sa končia 5/2/2021

Májové zasadnutie

Môže začať zasadanie 5/3/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE týždenného kurzu 4. mája (iba v pondelok) 5/3/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov, ktoré sa môžu konať 4. mája (iba v utorok) 5/4/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov, ktoré sa môžu konať 4. mája (iba v stredu) 5/5/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy 4. apríla 5/5/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov, ktoré sa môžu konať 4. mája (iba vo štvrtok) 5/6/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov, ktoré sa môžu konať 4. mája (iba piatkové kurzy) 5/7/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. mája (iba online a SLS kurzy) 5/7/2021
Posledný deň na registráciu a PRIDAŤ alebo DROP bez pokuty pre 8. týždňové kurzy 5/7/2021
Posledný deň na registráciu a PRIDAŤ alebo DROP bez pokuty pre 16. týždňové kurzy 5/10/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 5/10/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre týždenné kurzy 4. mája 5/23/2021
Kurzy sa končia 4. mája 5/30/2021
Memorial Day Holiday - inštitúcia je zatvorená 5/31/2021
LETNÉ PRESTÁVKY (bez tried) - 5. 31. - 6. 6. 5/31/2021
Konečné známky splatné na 4. mája 6/2/2021

Júnové zasadnutie

Začína júnové zasadnutie 6/7/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE týždenného kurzu 4. júna (iba v pondelok) 6/7/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 6/7/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ 4. týždenné kurzy (iba v utorok) 6/8/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ kurzy v týždni 4. júna (iba v stredu) 6/9/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ 4. júna týždenné kurzy (iba štvrtkové kurzy) 6/10/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. júna (iba piatkové kurzy) 6/11/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ 4. týždenné kurzy (iba online a SLS kurzy) 6/11/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre týždenné kurzy 8. mája 6/13/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre týždenné kurzy 4. júna 6/27/2021
Deň nezávislosti - inštitúcia je zatvorená 7/2/2021
Kurzy sa končia 8. mája 7/4/2021
Kurzy 4. júna sa končia 7/4/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE týždenného kurzu 4. júla (iba v pondelok) 7/5/2021

Júlové zasadnutie

Začína júlová schôdza 7/5/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. júla (iba v utorok) 7/6/2021
Konečné známky splatné na 8. mája 7/7/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy 4. júna 7/7/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. júla (iba streda) 7/7/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. júla (iba vo štvrtok) 7/8/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. júla (iba piatkové kurzy) 7/9/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. júla (iba online a SLS kurzy) 7/9/2021
Posledný deň na registráciu a PRIDAŤ alebo DROP bez pokuty pre 8. týždňové kurzy 7/9/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 7/12/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre týždenné kurzy 16. mája 7/18/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre týždenné kurzy 4. júla 7/25/2021
Kurzy 4. júla sa končia 8/1/2021

Augustové zasadnutie

Začína augustové zasadnutie 8/2/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ týždenný kurz 4. augusta (iba v pondelok) 8/2/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. augusta (iba v utorok) 8/3/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ kurzy v týždni 4. augusta (iba v stredu) 8/4/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy 4. týždeň 8/4/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ 4.týždňové kurzy (iba štvrtkové kurzy) 8/5/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. augusta (iba piatkové kurzy) 8/6/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. augusta (iba online a SLS kurzy) 8/6/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre týždenné kurzy 8. júla 8/8/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 8/9/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre kurzy 4. týždňa 8/22/2021
Kurzy sa končia 16. mája 8/29/2021
Kurzy 8. júla sa končia 8/29/2021
Kurzy 4. augusta sa končia 8/29/2021
Konečné známky splatné na 16. mája 9/1/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy 8. týždeň 9/1/2021
Konečné známky splatné na kurzy 4. augusta 9/1/2021

Septembrové zasadnutie

Začína septembrové zasadnutie 9/6/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE týždenného kurzu 4. septembra (iba v pondelok) 9/6/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ kurzy v týždni 4. septembra (iba v utorok) 9/7/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ kurzy v týždni 4. septembra (iba v stredu) 9/8/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ kurzy v týždni 4. septembra (iba vo štvrtok) 9/9/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. týždňa (iba piatkové kurzy) 9/10/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. týždňa (iba online a kurzy SLS) 9/10/2021
Posledný deň na registráciu a PRIDAŤ alebo DROP bez pokuty pre 8. týždňové kurzy 9/10/2021
Posledný deň na registráciu a PRIDAŤ alebo DROP bez pokuty pre 16. týždňové kurzy 9/13/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 9/13/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre kurzy 4. týždňa 9/27/2021
Kurzy 4. septembra sa končia 10/3/2021

Októbrové zasadnutie

Začína októbrové zasadnutie 10/4/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ týždenný kurz 4. októbra (iba v pondelok) 10/4/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. októbra (iba v utorok) 10/5/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ kurzy v týždni 4. októbra (iba v stredu) 10/6/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy v 4. týždni 10/6/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. októbra (iba vo štvrtok) 10/7/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. týždňa (iba piatkové kurzy) 10/8/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. týždňa (iba online a kurzy SLS) 10/8/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre kurzy 8. týždňa 10/10/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 10/11/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP za 4. októbra 10/24/2021
Končia sa 8. september. Kurzy 10/31/2021
Kurzy sa končia 4. októbra 10/31/2021

Novembrové zasadnutie

Začína novembrové zasadnutie 11/1/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ týždenný kurz 4. novembra (iba v pondelok) 11/1/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. novembra (iba v utorok) 11/2/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. novembra (iba streda) 11/3/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy v 8. týždni 11/3/2021
Konečné známky splatné na kurzy 4. týždňa 11/3/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. novembra (iba vo štvrtok) 11/4/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. novembra (iba piatkové kurzy) 11/5/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. novembra (iba online a SLS kurzy) 11/5/2021
Posledný deň na registráciu a PRIDAŤ alebo DROP bez pokuty pre 8. týždňové kurzy 11/5/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 11/8/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať hodnotenie WP za kurzy 4. novembra 11/21/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre kurzy 16. týždňa 11/21/2021
Sviatok vďakyvzdania - inštitúcia je zatvorená 11/25/2021
Kurzy sa končia 4. novembra 11/28/2021
Konečné známky splatné na 4. novembra 12/1/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať hodnotenie WP za kurzy 8. novembra 12/5/2021

Decembrové zasadnutie

Začína sa decembrové zasadnutie 12/6/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE týždenného kurzu 4. decembra (iba v pondelok) 12/6/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. decembra (iba v utorok) 12/7/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. týždňa (iba streda) 12/8/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ 4.týždňové kurzy (iba štvrtkové kurzy) 12/9/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDANIE kurzov 4. decembra (iba piatkové kurzy) 12/10/2021
Posledný deň na registráciu alebo PRIDAŤ 4.týždňové kurzy (iba online a SLS kurzy) 12/10/2021
Vypadlo, ak sa nezúčastní 1. týždňa 12/13/2021
Zimné prázdniny - inštitúcia je zatvorená 12/23/2021
Kurzy 16. septembra sa končia 12/26/2021
Posledný deň ukončiť kurz a získať známku WP pre týždenné kurzy 4. decembra 12/26/2021
Kurzy sa končia 8. novembra 12/26/2021
Konečné známky sú splatné na kurzy v 16. týždni 12/29/2021
Konečné známky splatné na 8. novembra 12/29/2021
Novoročné prázdniny - inštitúcia je zatvorená 12/30/2021
Kurzy 4. decembra sa končia 1/2/2022
Konečné známky sú splatné na kurzy 4. týždeň 1/5/2022

Začnite ešte dnes vo svojom #MyHodgesStory. 

Michelle Boyd - Hodges University prudko stúpa nad ostatnými!
Obrázok reklamy - zmeňte svoju budúcnosť a vytvorte lepší svet. Hodgesova univerzita. Podajte žiadosť ešte dnes. Graduate Faster - Žite si svoj život po svojom - Online - Akreditované - Zúčastnite sa Hodges U
Na Hodgesovej univerzite je naozaj zvláštne to, že každý profesor výrazne ovplyvnil. Boli otvorení, pútaví, ochotní a chceli nám pomôcť uspieť.
Translate »