Muž spolu so spolužiakmi, ktorí získavajú vysvedčenie na Hodgesovej univerzite
kategória:
V hlavičke použité logo Hodges University

Vyberte si Hodges University pre svoj certifikačný program

Aký je rozdiel medzi certifikátom, diplomom absolventa, certifikáciou a priemyselnou certifikáciou?

Osvedčenia o ukončení štúdia

Osvedčenia o absolvovaní sú pre tých, ktorí už majú minimálne bakalársky titul ale chcem absolventské kurzy v rovnakej alebo inej špecializácii. Tí, ktorí majú absolventské tituly, často využijú výhody týchto programov na pridanie hodín absolventského semestra (zvyčajne 18) na získanie akademických výsledkov potrebných na výučbu kurzov na vysokej škole.

Tieto programy tiež priťahujú tých v súčasnosti dosahuje vysokoškolské vzdelanie ktorí sa chcú špecializovať na koncentráciu (zvyčajne 9 hodín absolventa semestra) alebo požadovať ďalšie hodiny na dosiahnutie 18 kreditných hodín potrebných na absolvovanie magisterského štúdia. Napríklad absolvent MBA, ktorého študijným programom bolo všeobecné podnikanie, ale ktorého záujmy a / alebo zamestnanie zahŕňajú forenzné účtovníctvo a vyšetrovanie podvodov alebo kybernetická bezpečnosť, si môže certifikát vziať ako doplnok k svojmu magisterskému titulu a splniť typickú minimálnu kvalifikáciu učiť vo vybranej disciplíne.

Nakoniec Grad certifikáty je možné brať ako samostatné poverenia pre postup v kariére alebo ako prostriedok na aktualizáciu schopností a vedomostí.

Príklady diplomov

  • Kyber ochrana
  • Správa databázy
  • Forenzné účtovníctvo a vyšetrovanie podvodov
  • Vedenie rozmanitosti, spravodlivosti a inklúzie

Vysokoškolské certifikáty a priemyselné certifikáty

Pre tých sú určené vysokoškolské certifikáty zapísaní v pridruženom alebo bakalárskom študijnom programe ktorí chcú sústrediť voliteľné voľby v danej oblasti. Tieto programy umožňujú študentom nižšej triedy získať ďalšie poverenia, a konkurenčná výhoda v ich študijnom odbore. 

Učebné osnovy Hodgesovej univerzity pokrývajú široké spektrum tém a disciplín v oblastiach ako napr obchod, informatika a elektronické právo. Dajú sa aj vziať stand-alone, užitočné pre tých, ktorí by sa chceli venovať konkrétnej oblasti záujmu bez absolvovania základných učebných osnov.

Ak chcete rozšíriť svoje schopnosti, ale nechcete si absolvovať celý profesionálny program certifikátov, Hodges tiež ponúka rôzne neúverové odvetvové certifikácie to môže byť záchvat.

Príklady vysokoškolských osvedčení

  • Softvér eBusiness alebo podniky elektronického podnikania
  • Výroba animovaného alebo grafického dizajnu
  • Podpora informačných technológií alebo podpora Help Desk
  • Špecialista na siete
  • eBusiness Ventures
  • eDiscovery a eLitigation

Vysvetlenie neúverových programov

Hodges Connect programy majú poskytnúť študentom školenie o osobitnej pripravenosti pracovných síl or povýšenie oblastiach. Absolvujte prémiové školenie v neúverových programoch, ako sú First-Line Supervisor, EMT alebo CPR.

Hodges Connect. Profesionálne vzdelávanie a školenie, ktoré poskytujú skutočný život, zručnosti v reálnom svete - logo

Začnite ešte dnes vo svojom #MyHodgesStory. 

Hodgesova univerzita mi otvorila toľko nových dverí. Program Grafické umenie a dizajn úplne milujem, pretože vám umožňujú využívať vašu kreativitu a sú tu vždy, aby vám pomohli.
Obrázok reklamy - zmeňte svoju budúcnosť a vytvorte lepší svet. Hodgesova univerzita. Podajte žiadosť ešte dnes. Graduate Faster - Žite si svoj život po svojom - Online - Akreditované - Zúčastnite sa Hodges U
Úprimne môžem povedať, že časť toho, kto som dnes, pripisujem svojim vzdelávacím skúsenostiam v Hodges. Dokážem sa vyrovnať s výzvami majiteľov firiem, ktorí majú na hlave veľa klobúkov, rovnako ako ja, keď som bol v Hodges, a dodnes.
Translate »