V hlavičke použité logo Hodges University

Inštitucionálna efektívnosť a výskum

Poslanie

Poslaním Úradu pre inštitucionálnu efektívnosť a výskum je poskytovať usmernenia pri vývoji a implementácii plánovacích, hodnotiacich a inštitucionálnych výskumných aktivít, ktoré povedú k zlepšeniu inštitucionálnej kvality a dosiahnutiu poslania.

Jeseň 2020 - Štatistika registrácie

Celková registrácia podľa umiestnenia kampusu

Celkový počet prihlásených 760
Na internáte 51.2% 389
Online / s vlastným tempom 48.8% 371
Celkový počet študentov hľadajúcich diplom 92.1% 700
Celkový počet študentov ESL 7.9% 60
Veterány 17.1% 130

Celkový zápis podľa akademickej úrovne

Celkový počet prihlásených 760
Vysokoškoláci 78.3% 595
Absolventi študentov 13.8% 105
Študenti ESL 7.9% 60

Celkový zápis podľa pohlavia (všetci študenti)

Žena  64.7% 492
Muž 35.3% 268

Celkový zápis podľa rasy / etnického pôvodu (všetci študenti)

hispánsky  35.9% 273
Čierny, nehispánsky 12.4% 94
Biely, nehispánsky 36.3% 276
Ostatné / Zmiešané 3.7% 28
Neznáma 11.7% 28

Celkový zápis podľa rasy / etnického pôvodu (študenti hľadajúci titul)

hispánsky 32.1% 225
Čierny, nehispánsky 13.5% 94
Biely, nehispánsky 38.0% 266
Ostatné / Zmiešané 3.7% 26
Neznáma 12.7% 89

Celkový zápis podľa veku (všetci študenti)

Priemerný vek študenta 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

Celkový zápis podľa statusu (študenti hľadajúci titul)

Na plný úväzok  66% 462
Čiastočný 34% 238

Jeseň 2020 Fakultná štatistika

Fakulta podľa pohlavia (študijné programy)

Žena  50.6% 40
Muž 49.4% 39

Fakulta podľa stavu (študijné programy)

Na plný úväzok  31.6% 25
prídavok 68.4% 54

Fakulta podľa najvyššieho stupňa (študijné programy)

bakalársky 2.5% 2
magisterský 35.5% 28
terminál 62.0% 49

Kurzy vyučované vysokoškolskou fakultou

% Kurzov % Úverových hodín
Na plný úväzok 38.2% 39%
terminál 61.8% 61%

Kurzy vyučované na postgraduálnej fakulte

% Kurzov % Úverových hodín
Na plný úväzok 50.8% 49.5%
terminál 49.2% 50.5%

Štatistika kurzov na jeseň 2020

Priemerná veľkosť vysokoškolskej triedy (bez vylepšenia / SPL)

  • PRIEMERNÝ PODMERNÝ ROZMER TRIEDY: 8

Priemerná veľkosť triedy absolventa (bez vylepšenia)

  • PRIEMERNÁ VEĽKOSŤ Triedy triedy: 6

Priemerná veľkosť triedy ESL

  • PRIEMERNÁ VEĽKOSŤ TRIEDY ESL: 16

Pomer študentov a fakúlt k zápisu IPEDS na roky 2019 - 2020 

12: 1

Translate »