Logo University Logo oo loo adeegsaday Madaxa

Waxtarka Hay'adeed iyo Cilmi-baarista

Bayaanka Mission

Hadafka Xafiiska Waxtarka Hay'adaha iyo Cilmi baaristu waa inay bixiyaan hagitaan ku saabsan horumarinta iyo hirgelinta qorshaynta, qiimeynta, iyo waxqabadka cilmi baarista hay'adaha taasoo horseedi doonta hagaajinta tayada hay'adaha iyo himilooyinka la higsanayo.

Tirakoobka Diiwaangelinta Dayrta 2020

Wadarta Isqorista Goobta Xarunta

Isugeynta Diiwaangelinta 760
Xerada-xerada 51.2% 389
Khadka tooska ah / is-dabajooga ah 48.8% 371
Wadarta Ardayda Dooneysa Shahaadada 92.1% 700
Wadarta ardayda ESL-ka 7.9% 60
Veterans 17.1% 130

Wadarta Isqorista Heerka Tacliinta

Isugeynta Diiwaangelinta 760
Ardayda shahaadada jaamacadeed 78.3% 595
Ardayda Bartayasha 13.8% 105
Ardayda ESL 7.9% 60

Wadarta Isqorista Jinsiga (Dhammaan Ardayda)

Female  64.7% 492
Male 35.3% 268

Wadarta Isqorista Jinsiyada / Jinsiyada (Dhammaan Ardayda)

Hispanic  35.9% 273
Madow, Isbaanish ahayn 12.4% 94
Caddaan, Isbaanish ahayn 36.3% 276
Kale / Isku Dhex Jir 3.7% 28
Unknown 11.7% 28

Wadarta Isqorista Jinsiyada / Isirka (Ardayda Darajada Doonaysa)

Hispanic 32.1% 225
Madow, Isbaanish ahayn 13.5% 94
Caddaan, Isbaanish ahayn 38.0% 266
Kale / Isku Dhex Jir 3.7% 26
Unknown 12.7% 89

Wadarta Isqorista Da 'ahaan (Dhammaan Ardayda)

Celceliska Da'da Ardayda 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

Isugeyn Isdiiwaan Gelinta Xaalada (Ardayda Shahaado Doonta)

Waqti buuxa  66% 462
Waqti dhiman 34% 238

Dayrta 2020 Tirakoobka Kulliyadda

Kuliyada Jinsiga (Barnaamijyada Degree)

Female  50.6% 40
Male 49.4% 39

Kuliyada by Status (Barnaamijyada Degree)

Waqti buuxa  31.6% 25
Cinwaan 68.4% 54

Kulliyadaha Degree Sare (Barnaamijyada Degree)

Bachelor-ka 2.5% 2
Master's 35.5% 28
terminal 62.0% 49

Koorsooyinka ay Bixinayaan Kulliyadda Shahaadada Koowaad

% Koorsooyinka % Saacadaha Amaahda
Waqti buuxa 38.2% 39%
terminal 61.8% 61%

Koorsooyinka ay Bixinayaan Kulliyadda Qalinjabintu

% Koorsooyinka % Saacadaha Amaahda
Waqti buuxa 50.8% 49.5%
terminal 49.2% 50.5%

Xilliga Dayrta 2020 Tirakoobka Koorsada

Celceliska Heerka Fasalka Shahaadada Jaamacadeed (iyada oo aan kor loo qaadin / SPL)

  • QAYBTA FASALKA LAGU FAHAN YAHAY: 8

Celceliska Heerka Fasalka Qalinjabinta (iyada oo aan kor loo qaadin)

  • QIIMEYNTA FASALADA QALINJABINTA: 6

Iskucelcelis Cabbirka Fasalka ESL-ka

  • QIIMEYNTA FASALADA ESL: 16

2019-2020 IPEDS Diiwaangelinta Dayrta Arday-ilaa-Kulliyadda 

12: 1

Translate »