Logoja e Universitetit Hodges e përdorur në Header

Kalendarë Akademikë

Sesioni i Janarit

Sesioni i Janarit
Festa e Vitit të Ri - institucioni është i mbyllur 1 / 1 / 2021
Fillon Sesioni i Janarit 1 / 4 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR një Kurs Javor 4 Janar (Vetëm Kurse të Hënën) 1 / 4 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java e 4 Janarit (Vetëm Kurse të Martën) 1 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Janar (Vetëm Kurse të Mërkurën) 1 / 6 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Janar (Vetëm Kurse të Enjten) 1 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Janar (Vetëm Kurse të Premten) 1 / 8 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 janarit (vetëm kurse online dhe SLS) 1 / 8 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar dhe SHTES ADD ose BROR pa asnjë ndëshkim për kurset e javës së 8 janarit 1 / 8 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar dhe SHTES ADD ose BROR pa asnjë ndëshkim për kurset e javës së 16 janarit 1 / 11 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 1 / 11 / 2021
Festa e Martin Luther King - institucioni është i mbyllur 1 / 18 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 4 Javore të Janarit 1 / 24 / 2021
Përfundojnë kurset javore të 4 janarit 1 / 31 / 2021

Sesioni i Shkurtit

Fillon Sesioni i Shkurtit 2 / 1 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurs Javor 4 Shkurt (Vetëm Kurse të Hënën) 2 / 1 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Shkurt (Vetëm Kurse të Martën) 2 / 2 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Shkurt (Vetëm Kurse të Mërkurën) 2 / 3 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 janarit 2 / 3 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Shkurt (Vetëm Kurse të Enjten) 2 / 4 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Shkurt (Vetëm Kurse të Premten) 2 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 shkurtit (vetëm kurse online dhe SLS) 2 / 5 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 8 Javore të Janarit 2 / 7 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 2 / 8 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 4 Javore të Shkurtit 2 / 21 / 2021
Përfundojnë kurset e javës së 4 shkurtit 2 / 28 / 2021
Përfundojnë kurset javore të 8 janarit 2 / 28 / 2021

Sesioni i Marsit

Fillon Sesioni i Marsit 3 / 1 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR një kurs javor të 4 marsit (vetëm kurse të hënën) 3 / 1 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Mars (Vetëm Kurse të Martën) 3 / 2 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Mars (Vetëm Kurse të Mërkurën) 3 / 3 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 shkurtit 3 / 3 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 8 janarit 3 / 3 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Mars (Vetëm Kurse të Enjten) 3 / 4 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Mars (Vetëm Kurse të Premten) 3 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Mars (Vetëm Kurset Online dhe SLS) 3 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar dhe SHTES ADD ose BROR pa asnjë dënim për Kurset e Javës së 8 Marsit 3 / 5 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 3 / 8 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 4 Javore të Marsit 3 / 21 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 16 Javore të Janarit 3 / 21 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 marsit 3 / 31 / 2021
Festa e Pranverës - institucioni është i mbyllur 4 / 2 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 8 Javore të Marsit 4 / 4 / 2021

Sesioni i Prillit

Fillon Sesioni i Prillit 4 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR një Kurs Javor 4 Prill (Vetëm Kurse të Hënën) 4 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Prill (Vetëm Kurse të Martën) 4 / 6 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Prill (Vetëm Kurse të Mërkurën) 4 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Prill (Vetëm Kurse të Enjten) 4 / 8 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Prill (Vetëm Kurse të Premten) 4 / 9 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Prill (Vetëm Kurset Online dhe SLS) 4 / 9 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 4 / 12 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurset e Javës së 4 Prillit 4 / 25 / 2021
Mbarojnë Kurse Java e 8 Marsit 4 / 25 / 2021
Përfundojnë kurset javore të 16 janarit 4 / 25 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 8 marsit 4 / 28 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 16 janarit 4 / 28 / 2021
Mbarojnë Kurset e Javës së 4 Prillit 5 / 2 / 2021

Seanca e majit

Fillon Seanca e Majit 5 / 3 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTO një kurs javor 4 maj (vetëm kurse të hënën) 5 / 3 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Maj (Vetëm Kurse të Martën) 5 / 4 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Maj (Vetëm Kurse të Mërkurën) 5 / 5 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 prillit 5 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 majit (vetëm kurset e së enjtes) 5 / 6 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Maj (Vetëm Kurse të Premten) 5 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Maj (Vetëm Kurset Online dhe SLS) 5 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar dhe SHTES ADD ose BROR pa asnjë ndëshkim për kurset e javës së 8 majit 5 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar dhe SHTES ADD ose BROR pa asnjë ndëshkim për kurset e javës së 16 majit 5 / 10 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 5 / 10 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 4 Javore 5 / 23 / 2021
Mbarojnë Kurse 4 Java 5 / 30 / 2021
Festa e Ditës Përkujtimore - institucioni është i mbyllur 5 / 31 / 2021
PUSHIMI I VERS (pa orë mësimore) - 5/31 - 6/6 5 / 31 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 majit 6 / 2 / 2021

Sesioni i Qershorit

Fillon Sesioni i Qershorit 6 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTO një kurs javor 4 qershori (vetëm kurse të hënën) 6 / 7 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 6 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Qershor (Vetëm Kurse të Martën) 6 / 8 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Qershor (Vetëm Kurse të Mërkurën) 6 / 9 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Qershor (Vetëm Kurse të Enjten) 6 / 10 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Qershor (Vetëm Kurse të Premten) 6 / 11 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 qershorit (vetëm kurse online dhe SLS) 6 / 11 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 8 Javore 6 / 13 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurset e Javës së 4 Qershorit 6 / 27 / 2021
Festa e Ditës së Pavarësisë - institucioni është i mbyllur 7 / 2 / 2021
Mbarojnë Kurse 8 Java 7 / 4 / 2021
Mbarojnë kurset e javës me 4 qershor 7 / 4 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR një Kurs Javor 4 Korrik (Vetëm Kurse të Hënën) 7 / 5 / 2021

Sesioni i Korrikut

Fillon Sesioni i Korrikut 7 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Korrik (Vetëm Kurse të Martën) 7 / 6 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 8 majit 7 / 7 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 qershorit 7 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Korrik (Vetëm Kurse të Mërkurën) 7 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Korrik (Vetëm Kurse të Enjten) 7 / 8 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Korrik (Vetëm Kurse të Premten) 7 / 9 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 korrikut (vetëm kurse online dhe SLS) 7 / 9 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar dhe SHTES ADD ose BROR pa asnjë dënim për Kurset e Javës së 8 Korrikut 7 / 9 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 7 / 12 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 16 Javore 7 / 18 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurset e Javës së 4 Korrikut 7 / 25 / 2021
Mbarojnë kurset e javës me 4 korrik 8 / 1 / 2021

Sesioni i Gushtit

Fillon Sesioni i Gushtit 8 / 2 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTO një kurs javor 4 gusht (vetëm kurse të hënën) 8 / 2 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse 4 Javore të Gushtit (Vetëm Kurse të Martën) 8 / 3 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Gusht (Vetëm Kurse të Mërkurën) 8 / 4 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 korrikut 8 / 4 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse 4 Javore të Gushtit (Vetëm Kurse të Enjten) 8 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Gusht (Vetëm Kurse të Premten) 8 / 6 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Gusht (Vetëm Kurset Online dhe SLS) 8 / 6 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurset e Javës së 8 Korrikut 8 / 8 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 8 / 9 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 4 Javore të Gushtit 8 / 22 / 2021
Mbarojnë Kurse 16 Java 8 / 29 / 2021
Mbarojnë kurset e javës me 8 korrik 8 / 29 / 2021
Mbarojnë kurset e javës me 4 gusht 8 / 29 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 16 majit 9 / 1 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 8 korrikut 9 / 1 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 gushtit 9 / 1 / 2021

Sesioni i Shtatorit

Fillon Sesioni i Shtatorit 9 / 6 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një kurs javor me 4 shtator (vetëm kurse të hënën) 9 / 6 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 shtatorit (vetëm kurset e së martës) 9 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Shtator (Vetëm Kurse të Mërkurën) 9 / 8 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Shtator (Vetëm Kurse të Enjten) 9 / 9 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Shtator (Vetëm Kurse të Premten) 9 / 10 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 shtatorit (vetëm kurse online dhe SLS) 9 / 10 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar dhe SHTES ADD ose BROR pa asnjë ndëshkim për Kurset e Javës së 8 Shtatorit 9 / 10 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar dhe SHTES ADD ose BROR pa asnjë ndëshkim për Kurset e Javës së 16 Shtatorit 9 / 13 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 9 / 13 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 4 Javore të Shtatorit 9 / 27 / 2021
Përfundojnë Kurse 4 Javore të Javës 10 / 3 / 2021

Sesioni i Tetorit

Fillon Sesioni i Tetorit 10 / 4 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR një kurs javor të 4 tetorit (vetëm kurse të hënën) 10 / 4 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Tetor (Vetëm Kurse të Martën) 10 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Tetor (Vetëm Kurse të Mërkurën) 10 / 6 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 shtatorit 10 / 6 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES Kurse 4 Javore të Tetorit (Vetëm Kurse të Enjten) 10 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse të Javës së 4 Tetorit (Vetëm Kurse të Premten) 10 / 8 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Tetor (Vetëm Kurset Online dhe SLS) 10 / 8 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 8 Javore të Shtatorit 10 / 10 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 10 / 11 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 4 Javore të Tetorit 10 / 24 / 2021
Mbarojnë kurset javore të 8 shtatorit 10 / 31 / 2021
Mbarojnë Kurset e Javës së 4 Tetorit 10 / 31 / 2021

Sesioni i Nëntorit

Fillon Sesioni i Nëntorit 11 / 1 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTO një kurs javor 4 nëntor (vetëm kurse të hënën) 11 / 1 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 nëntorit (vetëm kurset e së martës) 11 / 2 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 nëntorit (vetëm kurset e së mërkurës) 11 / 3 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 8 shtatorit 11 / 3 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 tetorit 11 / 3 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 nëntorit (vetëm kurset e së enjtes) 11 / 4 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Nëntor (Vetëm Kurse të Premten) 11 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 nëntorit (vetëm kurse online dhe SLS) 11 / 5 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar dhe SHTES ADD ose BROR pa asnjë ndëshkim për Kurset e Javës së 8 Nëntorit 11 / 5 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 11 / 8 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurset e Javës së 4 Nëntorit 11 / 21 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 16 Javore të Shtatorit 11 / 21 / 2021
Festa e Falënderimeve - institucioni është i mbyllur 11 / 25 / 2021
Mbarojnë kurset e javës së 4 nëntorit 11 / 28 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 nëntorit 12 / 1 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurset e Javës së 8 Nëntorit 12 / 5 / 2021

Sesioni i Dhjetorit

Fillon Sesioni i Dhjetorit 12 / 6 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR një Kurs Javor 4 Dhjetor (Vetëm Kurse të Hënën) 12 / 6 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 dhjetorit (vetëm kurset e së martës) 12 / 7 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTUAR Kurse Java 4 Dhjetor (Vetëm Kurse të Mërkurën) 12 / 8 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 dhjetorit (vetëm kurset e së enjtes) 12 / 9 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES një Kurse Java 4 Dhjetor (Vetëm Kurse të Premten) 12 / 10 / 2021
Dita e fundit për t'u regjistruar ose SHTES kurse të javës së 4 dhjetorit (vetëm kurse online dhe SLS) 12 / 10 / 2021
Bie nëse nuk merr pjesë në javën 1 12 / 13 / 2021
Pushime Dimërore - institucioni është i mbyllur 12 / 23 / 2021
Përfundojnë Kurse 16 Javore të Javës 12 / 26 / 2021
Dita e fundit për të hequr një kurs dhe për të marrë një notë WP për Kurse 4 Javore të Dhjetorit 12 / 26 / 2021
Mbarojnë kurset e javës së 8 nëntorit 12 / 26 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 16 shtatorit 12 / 29 / 2021
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 8 nëntorit 12 / 29 / 2021
Festa e Vitit të Ri - institucioni është i mbyllur 12 / 30 / 2021
Mbarojnë Kurset e Javës së 4 Dhjetorit 1 / 2 / 2022
Notat përfundimtare që duhen për kurset javore të 4 dhjetorit 1 / 5 / 2022

Filloni me #MyHodgesStory tuaj sot. 

Michelle Boyd - Universiteti Hodges Skyrockets mbi pjesën tjetër!
Imazh Ad - Ndryshoni të Ardhmen Tuaj, Krijoni një Botë më të Mirë. Universiteti Hodges. Aplikoni Sot. Diplomuar më shpejt - Jetoni jetën tuaj në mënyrën tuaj - Në internet - Akredituar - Merrni pjesë në Hodges U
Gjëja vërtet e veçantë për Universitetin Hodges është se çdo profesor bëri një ndikim të fortë. Ata ishin të hapur, tërheqës, të gatshëm dhe donin të na ndihmonin të kishim sukses.
Translate »