Logoja e Universitetit Hodges e përdorur në Header

Efektiviteti dhe hulumtimi institucional

Deklarata e misionit

Misioni i Zyrës së Efektivitetit dhe Kërkimit Institucional është të ofrojë udhëzime në zhvillimin dhe zbatimin e planifikimit, vlerësimit dhe veprimtarive institucionale të kërkimit që do të çojnë në përmirësimin e cilësisë institucionale dhe arritjen e misionit.

Statistikat e Regjistrimit të Vjeshtës 2020

Regjistrimet totale sipas vendndodhjes së kampusit

Regjistrimi total 760
Në kampus 51.2% 389
Në internet / Vetë-paced 48.8% 371
Studentët që kërkojnë gradë totale 92.1% 700
Totali i Studentëve të ESL 7.9% 60
Veterans 17.1% 130

Regjistrimet totale sipas nivelit akademik

Regjistrimi total 760
Studentët e diplomuar 78.3% 595
Studente te diplomuar 13.8% 105
Studentët ESL 7.9% 60

Regjistrimet totale sipas gjinisë (të gjithë studentët)

Femër  64.7% 492
Mashkull 35.3% 268

Regjistrimi i përgjithshëm sipas racës / përkatësisë etnike (Të gjithë studentët)

Hispanic  35.9% 273
E zezë, jo-hispanike 12.4% 94
E bardhë, jo-hispanike 36.3% 276
Të tjera / të përziera 3.7% 28
I panjohur 11.7% 28

Regjistrimet totale sipas racave / etnive (studentë që kërkojnë gradë)

Hispanic 32.1% 225
E zezë, jo-hispanike 13.5% 94
E bardhë, jo-hispanike 38.0% 266
Të tjera / të përziera 3.7% 26
I panjohur 12.7% 89

Regjistrimi total sipas moshës (Të gjithë studentët)

Mosha mesatare e studentit 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

Regjistrimet totale sipas statusit (Studentët që kërkojnë gradë)

Kohë e plotë  66% 462
Me kohë të pjesshme 34% 238

Vjeshtë 2020 Statistikat e Fakultetit

Fakulteti sipas Gjinisë (Programet e gradës)

Femër  50.6% 40
Mashkull 49.4% 39

Fakulteti sipas Statusit (Programet e gradës)

Kohë e plotë  31.6% 25
Ndihmëse 68.4% 54

Fakulteti sipas Shkallës së Lartë (Programet e Shkallës)

diplomë Bachelor 2.5% 2
master 35.5% 28
Terminal 62.0% 49

Kurse të mësuara nga fakulteti universitar

% E kurseve % E orëve të kredisë
Kohë e plotë 38.2% 39%
Terminal 61.8% 61%

Kurse të mësuara nga Fakulteti Pasuniversitar

% E kurseve % E orëve të kredisë
Kohë e plotë 50.8% 49.5%
Terminal 49.2% 50.5%

Statistikat e Kursit Vjeshtë 2020

Madhësia mesatare e klasës universitare (pa Upower / SPL)

  • Madhësia mesatare e klasës së ulët: 8

Madhësia mesatare e klasës së diplomuar (pa ngritje)

  • Madhësia mesatare e klasës së diplomuar: 6

Madhësia mesatare e klasës ESL

  • Madhësia mesatare e klasës ESL: 16

Raporti Student-to-Fakulteti i Regjistrimit të Vjeshtës IPEDS 2019-2020 

12: 1

Translate »