Ang Hodges University Logo na ginamit sa Header

Ang pagiging mabisa at Pananaliksik ng Institusyon

Pahayag ng Misyon

Ang misyon ng Opisina ng Kakayahang Institusyon at Pagsasaliksik ay upang magbigay ng gabay sa pagpapaunlad at pagpapatupad ng pagpaplano, pagtatasa, at mga aktibidad ng pananaliksik na institusyonal na hahantong sa pagpapabuti sa kalidad ng institusyon at pagkamit ng misyon.

Mga Statistics ng Pag-enrol ng Fall 2020

Kabuuang Pag-enrol ayon sa Lokasyon ng Campus

Kabuuan ng Enrollment 760
On-Campus 51.2% 389
Online / Self-Paced 48.8% 371
Kabuuang Mga Mag-aaral na Naghahanap ng Degree 92.1% 700
Kabuuang Mga Mag-aaral ng ESL 7.9% 60
Beterano 17.1% 130

Kabuuang Pag-enrol ayon sa Antas ng Akademik

Kabuuan ng Enrollment 760
Undergraduate Students 78.3% 595
Mga Mag-aaral sa Graduate 13.8% 105
Mga Mag-aaral ng ESL 7.9% 60

Kabuuang Pag-enrol ayon sa Kasarian (Lahat ng Mga Mag-aaral)

Babae  64.7% 492
Lalaki 35.3% 268

Kabuuang Pag-enrol ayon sa Lahi / Ethnicity (Lahat ng Mga Mag-aaral)

Kastila  35.9% 273
Itim, Hindi Hispaniko 12.4% 94
Puti, Hindi Hispaniko 36.3% 276
Iba / Halo-halo 3.7% 28
Hindi kilala 11.7% 28

Kabuuang Pag-enrol ayon sa Lahi / Ethnicity (Mga Mag-aaral na Naghahanap ng Degree)

Kastila 32.1% 225
Itim, Hindi Hispaniko 13.5% 94
Puti, Hindi Hispaniko 38.0% 266
Iba / Halo-halo 3.7% 26
Hindi kilala 12.7% 89

Kabuuang Pag-enrol ayon sa Edad (Lahat ng Mga Mag-aaral)

Karaniwang Edad ng Mag-aaral 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

Kabuuang Pag-enrol ayon sa Katayuan (Mga Mag-aaral na Naghahanap ng Degree)

Full-Time  66% 462
Part-Time 34% 238

Taglagas ng Statistics ng Faculty 2020

Faculty ayon sa Kasarian (Mga Programa sa Degree)

Babae  50.6% 40
Lalaki 49.4% 39

Faculty ayon sa Katayuan (Mga Programa sa Degree)

Full-Time  31.6% 25
Pang-abay 68.4% 54

Faculty ayon sa Pinakamataas na Degree (Mga Programa sa Degree)

Bachelor's 2.5% 2
Master's 35.5% 28
Pandulo 62.0% 49

Mga Kurso na Itinuro ng Undergraduate Faculty

% Kurso % Mga Oras ng Credit
Full-Time 38.2% 39%
Pandulo 61.8% 61%

Mga Kurso na Itinuro ng Graduate Faculty

% Kurso % Mga Oras ng Credit
Full-Time 50.8% 49.5%
Pandulo 49.2% 50.5%

Taglagas ng Kurso ng Statistics ng 2020

Average na Sukat ng Klase ng Undergraduate (walang Upower / SPL)

  • AVERAGE UNDERGRADUATE CLASS SIZE: 8

Karaniwan na Laki ng Gradwado ng Klase (walang Upower)

  • AVERAGE GRADUATE CLASS SIZE: 6

Average na Sukat ng Klase ng ESL

  • AVERAGE ESL CLASS SIZE: 16

2019-2020 IPEDS Fall Enrollment Student-to-Faculty Ratio 

12: 1

Translate »