Biểu trưng của trường đại học Hodges được sử dụng trong Tiêu đề

Hiệu quả thể chế và Nghiên cứu

Sứ Mệnh

Nhiệm vụ của Văn phòng Nghiên cứu và Hiệu quả Thể chế là cung cấp hướng dẫn trong việc xây dựng và thực hiện các hoạt động lập kế hoạch, đánh giá và nghiên cứu thể chế nhằm cải thiện chất lượng thể chế và hoàn thành sứ mệnh.

Thống kê tuyển sinh mùa thu năm 2020

Tổng số ghi danh theo vị trí của cơ sở

Tổng Số Ghi Danh 760
Trong khuôn viên trường 51.2% 389
Trực tuyến / Tốc độ Tự 48.8% 371
Tổng số sinh viên đang tìm kiếm bằng cấp 92.1% 700
Tổng số học sinh ESL 7.9% 60
Cựu chiến binh 17.1% 130

Tổng số đăng ký theo trình độ học tập

Tổng Số Ghi Danh 760
Sinh viên đại học 78.3% 595
Sinh viên tốt nghiệp 13.8% 105
Sinh viên ESL 7.9% 60

Tổng số ghi danh theo giới tính (Tất cả học sinh)

Nữ  64.7% 492
Nam 35.3% 268

Tổng số ghi danh theo chủng tộc / dân tộc (Tất cả học sinh)

Người Tây ban nha  35.9% 273
Da đen, không phải gốc Tây Ban Nha 12.4% 94
Da trắng, không phải gốc Tây Ban Nha 36.3% 276
Khác / Hỗn hợp 3.7% 28
Không biết 11.7% 28

Tổng số ghi danh theo chủng tộc / dân tộc (Sinh viên đang tìm kiếm bằng cấp)

Người Tây ban nha 32.1% 225
Da đen, không phải gốc Tây Ban Nha 13.5% 94
Da trắng, không phải gốc Tây Ban Nha 38.0% 266
Khác / Hỗn hợp 3.7% 26
Không biết 12.7% 89

Tổng số ghi danh theo độ tuổi (Tất cả học sinh)

Tuổi học sinh trung bình 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

Tổng số đăng ký theo tình trạng (Sinh viên đang tìm kiếm bằng cấp)

Toàn thời gian  66% 462
Bán thời gian 34% 238

Thống kê Khoa mùa thu 2020

Khoa theo giới tính (Chương trình cấp bằng)

Nữ  50.6% 40
Nam 49.4% 39

Khoa theo địa vị (Các chương trình cấp bằng)

Toàn thời gian  31.6% 25
Bổ sung 68.4% 54

Khoa theo bằng cấp cao nhất (các chương trình cấp bằng)

Cử nhân 2.5% 2
Thầy 35.5% 28
Thiết bị đầu cuối 62.0% 49

Các khóa học do Khoa Đại học giảng dạy

% Khóa học % Giờ tín dụng
Toàn thời gian 38.2% 39%
Thiết bị đầu cuối 61.8% 61%

Các khóa học do Khoa Sau đại học giảng dạy

% Khóa học % Giờ tín dụng
Toàn thời gian 50.8% 49.5%
Thiết bị đầu cuối 49.2% 50.5%

Thống kê khóa học mùa thu năm 2020

Quy mô lớp học đại học trung bình (không có Nâng cấp / SPL)

  • KÍCH THƯỚC LỚP DƯỚI ĐÂY CỦA AVERAGE: 8

Quy mô lớp học sau đại học trung bình (không có người nâng lên)

  • KÍCH THƯỚC LỚP HỌC TỐT NGHIỆP AVERAGE: 6

Quy mô lớp ESL trung bình

  • KÍCH THƯỚC LỚP AVERAGE ESL: 16

2019-2020 IPEDS Tuyển sinh mùa thu Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên 

12:1

Translate »