Ilogo yeYunivesithi yaseHodges isetyenziswe kwi-Header

Ukusebenza kwamaziko noPhando

Isiteyithimenti soxanduva

Umnqophiso weOfisi yokuSebenza ngokukuko kweZiko noPhando kukubonelela ngesikhokelo kuphuhliso nasekuphunyezweni kocwangciso, uvavanyo, kunye nemisebenzi yophando yamaziko eya kuthi ikhokelele ekuphuculweni komgangatho weziko kunye nokufezekiswa kwemishini.

Ukuwa kwe-2020 Izibalo zobhaliso

Ubhaliso lulonke yiCampus Indawo

Ubhaliso lulonke 760
Ikhampasi 51.2% 389
Kwi-Intanethi / kwi-Self-Paced 48.8% 371
Inani lilonke labaFundi abafuna isiDanga 92.1% 700
Bebonke abafundi be-ESL 7.9% 60
Oomkhosi 17.1% 130

Ubhaliso xa lulonke ngenqanaba lokufunda

Ubhaliso lulonke 760
Abafundi besiGradu 78.3% 595
AbaFundi beZifundo 13.8% 105
Abafundi be-ESL 7.9% 60

Ubhaliso lulonke ngokwesini (Bonke abafundi)

imazi  64.7% 492
indoda 35.3% 268

Ubhaliso lulonke ngohlanga / ubuhlanga (Bonke abafundi)

IsiSpanishi  35.9% 273
Mnyama, engeyiyo eyaseSpeyin 12.4% 94
Mhlophe, engeyiyo eyaseSpeyin 36.3% 276
Okunye / Umxube 3.7% 28
unknown 11.7% 28

Ubhaliso lulonke ngohlanga / ubuhlanga (abafundi abafuna isiDanga)

IsiSpanishi 32.1% 225
Mnyama, engeyiyo eyaseSpeyin 13.5% 94
Mhlophe, engeyiyo eyaseSpeyin 38.0% 266
Okunye / Umxube 3.7% 26
unknown 12.7% 89

Ubhaliso xa lulonke ngokweminyaka (Bonke aBafundi)

Umndilili wobudala babafundi 33
<= 23 15.3% 116
24-34 48.0% 365
35-45 25.9% 197
> = 46 10.8% 82

Ubhaliso lulonke ngokweSimo (ukuKhangela abaFundi)

Ixesha eliphelele  66% 462
Ngamaxesha athile 34% 238

Ukuwa kwe-2020 yezibalo zeFakhalthi

IFakhalthi ngokwesini (iiNkqubo zeDigri)

imazi  50.6% 40
indoda 49.4% 39

I-Faculty ngokwemeko (iiNkqubo zeDigri)

Ixesha eliphelele  31.6% 25
Ulungelelwaniso 68.4% 54

IFakhalthi ngeDigri ePhakamileyo (iiNkqubo zeDigri)

Bachelor's 2.5% 2
KaMfundisi 35.5% 28
Indawo yokukhwelela 62.0% 49

Iikhosi ezifundiswe yiFakhalthi yeBanga lesiDanga

% Iikhosi Iiyure zokuthenga ngetyala
Ixesha eliphelele 38.2% 39%
Indawo yokukhwelela 61.8% 61%

Iikhosi ezifundiswe yiFakhalthi yeziDanga

% Iikhosi Iiyure zokuthenga ngetyala
Ixesha eliphelele 50.8% 49.5%
Indawo yokukhwelela 49.2% 50.5%

Ukuwa kweNkcazo yeKhosi ye2020

Umndilili woBungakanani beBakala lesiDanga (ngaphandle koPhuculo / nge-SPL)

  • UMLINGANISELO WOKUSETYENZISWA KWEBANGA LEKHASI: 8

Umyinge weSayizi yeKlasi yokuFunda (ngaphandle koPhuculo)

  • UMLINGANISELO WOBUDALA BEKLASI YABAKHULU: 6

Ubungakanani beSayizi yeKlasi ye-ESL

  • UMLINGANISELO WESIKOLO SE-ESL: 16

I-2019-2020 IPEDS yokuBhaliswa kwabaFundi ukuya kwiFakhalthi yoBhaliso 

12: 1

Translate »